Koninklijke BLN-Schuttevaer blij met verdere uitrol BLIS

13 april 2018 - (367 keer gelezen)


​Rijkswaterstaat werkt hard aan de verdere uitrol van het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS). Via BLIS is realtime data beschikbaar over de bezetting en benutting van ruim 900 ligplaatsen in heel Nederland. BLN-Schuttevaer is vanaf het begin betrokken bij het BLIS-project en is blij met de ontwikkelingen.


BLIS geeft informatie over ligplaatsen waardoor binnenvaartondernemers hun reis en aankomst beter kunnen plannen, met minder hinder, ergernis en zonder onnodig brandstofverbruik.
Het streven is om eind 2018 de uitrol van BLIS over alle ligplaatsen op de vaarwegen te hebben voltrokken. Men wil ook ligplaatsen van overige stakeholders zoals provincies, gemeenten en private partijen opnemen in BLIS. Het jaar 2019 wordt gebruikt voor monitoring van het systeem en verdere ligplaatsenverbeteringen op de corridors.

Internationale uitrol

Vanuit het binnenvaartbedrijfsleven hebben wij aangegeven ook graag internationale uitbreiding te zien. Zeker vanwege het grote ligplaatstekort op sommige routes. Men zoekt samenwerking met Duitsland om BLIS internationaal uit te rollen en probeert hier via de EU subsidie voor te krijgen.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar BLIS? Kijk dan voor meer informatie op www.blauwegolfverbindend.nl.
Reageren


Reacties (0)