Centraal Overleg Vaarwegen stuurt brandbrief naar minister over slechte staat sluis Weurt

08 mei 2018 - (309 keer gelezen)


Het Centraal Overleg Vaarwegen, waarin evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers, het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer op het gebied van infrastructuur samenwerken, heeft haar ernstige zorgen geuit over de situatie bij Weurt richting minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.


*foto Beeldbank Rijkswaterstaat

Sinds enkele jaren ondervindt de binnenvaart regelmatig hinder van herstelwerkzaamheden door achterstallig onderhoud aan de sluizen bij Weurt. In de eerste vier maanden van 2018 zijn er al tientallen stremmingen en/of beperkingen bij het sluizencomplex geweest. De sluis verkeert in zijn geheel in slechte staat en er spelen tal van problemen.

Het COV vraagt de minister de situatie in Weurt grondig te onderzoeken, de problemen te inventariseren en deze vervolgens op zo kort mogelijke termijn op te lossen. Zo kunnen we het CO2-gunstige vervoer voor de lange termijn blijven waarborgen, zonder stagnatie.

Jaarlijks passeren rond de 30.000 vrachtschepen het sluizencomplex. Weurt is een belangrijk knooppunt richting het zuidelijk deel van de Maas. Wordt de doorvaart belemmerd, dan moeten schepen fors omvaren. De bereikbaarheid van de Maasbestemmingen en robuustheid van het systeem staat onder druk door het vele oponthoud, waardoor de binnenvaart en de logistiek economische schade oplopen.

Het COV vertrouwd erop dat de minister het belang van vervoer over water richting Zuid-Nederland onderkent en voldoende budget gereserveerd heeft, om dit soort onverwachte maar urgente situaties aan te pakken, zodat een adequaat vaarwegennetwerk gewaarborgd blijft.

Klik hier voor de brief aan de minister.
Reageren


Reacties (0)