Festmacherdiensten Wesel-Dattelnkanaal

08 mei 2018 - (323 keer gelezen)


Van de WSA Duisburg Meiderich hebben wij vernomen dat er toestemming is om zogenaamde Festmacherdiensten in te gaan huren voor de grote sluizen (Friedrichsfeld, Hünxe en Dorsten) in het Wesel-Dattelnkanaal. De aanbesteding hiervoor zal nog enige tijd in beslag nemen, maar gelijktijdig wordt er gewerkt aan het vrijmaken van de financiële middelen hiervoor. Zodra dit rond is wordt er een gewijzigd scheepvaartbericht uitgezonden.


In principe kan het alleen-schutten daarmee worden opgeheven, maar er moeten nog wel een aantal randvoorwaarden worden geformuleerd. Dit neemt nog enige tijd in beslag.

Recreatievaart

Voor de recreatievaart is begin april een regeling getroffen. In deze regeling kon de recreatievaart alleen binnen een bepaald tijdsvenster schutten. Deze regeling gold voor de grote sluizen van Dorsten, Flaesheim, Ahsen en Datteln. Nu de werkzaamheden aan de kleine sluizen van Dorsten, Flaesheim, Ahsen en Datteln zijn afgerond, is deze regeling opgeheven en moeten zij zoveel mogelijk de kleine sluizen gebruiken.

Daarnaast is het aantal recreanten zo gering dat het mogelijk is deze mee te laten schutten met de beroepsvaart in de kleine sluizen. Of dat ook in de grote sluizen zal gebeuren is niet geheel duidelijk.
Reageren


Reacties (0)