Voortgang oordeelvorming rapport stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave

08 mei 2018 - (1299 keer gelezen)


Naar aanleiding van de rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de stuwaanvaring bij Grave, is een delegatie van de commissie Gevaarlijke stoffen van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB (inclusief verschillende beleidsadviseurs) samen met leden van de stuurgroep van PZI op maandag 7 mei jl. bijeen gekomen om de operationele impact van het rapport te bespreken.


Werkgroep

De aanwezigen besloten om op korte termijn een werkgroep te vormen om een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit te voeren. Deze uitgebreide RI&E zal speciaal gericht zijn op navigatie-werkzaamheden, met name wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden (open water, mist, storm etc.). In de werkgroep zullen varende ondernemers uit de tankvaart en de droge lading, commissieleden en PZI-leden, alsmede beleidsadviseurs Veiligheid & gevaarlijke stoffen en nautische zaken vertegenwoordigd zijn. Ook is er gelegenheid voor verladers om deel te nemen.

Officieel standpunt over het rapport zelf

Naast de werkzaamheden en de uitkomst van de bovengenoemde werkgroep zullen beide branches een formeel antwoord formuleren aan het ministerie over de aanbevelingen en conclusies in het rapport.
Reageren


Reacties (0)