Minister ziet niets in verbod telefoneren onder de vaart

15 mei 2018 - (577 keer gelezen)


Koninklijke BLN-Schuttevaer is blij dat minister Cora van Nieuwenhuizen telefoneren in de stuurhut vooralsnog blijft toestaan. De minister ziet niets in het aanscherpen van de regels en wil inzetten op bewustwording bij de schipper, minder regeldruk en meer eigen verantwoordelijkheid.


Overleg BLN-Schuttevaer en stakeholders

Begin dit jaar verzocht Groen Links-kamerlid Liesbeth van Tongeren de regering om samen met de betrokken sectoren te kijken hoe techniek ingezet kan worden om afleiding door mobiele telefoons onmogelijk te maken. Op 21 maart jl. vond een overleg met de betrokken partijen uit de binnenvaart, verzekeringswereld en politie plaats, waaraan ook BLN-Schuttevaer deelnam. Daar werd gezamenlijk geconstateerd dat:

  • De mobiele telefoon onderdeel uitmaakt van de noodzakelijke apparatuur voor een schipper om zijn vaartaak zorgvuldig en veilig uit te voeren;
  • Er vooralsnog geen adequate oplossing voorhanden is die de ongewenste afleiding veroorzaakt door de mobiele telefoon onmogelijk maakt;
  • Het niet aantoonbaar is dat afleiding door de mobiele telefoon de oorzaak is van ongelukken. Uit onderzoek blijkt dat de "human factor" een rol speelt als oorzaak van incidenten op het water. Afleiding in het algemeen wordt beschouwd als één van de aspecten van de human factor.

Meer bewustwording, minder regels

De minister is van mening dat middels extra aandacht voor bewustwording bij schippers meer effect wordt gesorteerd dan met aanscherping van regelgeving. Daarom stelt de minister de volgende acties voor:

  • Het ministerie gaat kijken of uit het onderzoek naar de werkbelasting (TASCS8) relevante informatie te halen is over afleiding en de rol van de mobiele telefoon
  • De verzekeraars en de brancheorganisaties zijn verzocht te kijken hoe zij hun leden het best kunnen benaderen om de bewustwording te vergroten
  • De politie zal de mogelijke rol van de mobiele telefoon meenemen in het onderzoek bij incidenten.

Donderdag 17 mei is het Algemeen overleg Maritiem en zal de Minister haar antwoord op de motie zoals hierboven beschreven aan de Tweede Kamer voorleggen.
Reageren


Reacties (0)