Floris Verweij start met afstudeeronderzoek naar binnenhavengeldstructuur

17 mei 2018 - (392 keer gelezen)


Ontwikkelingen als schaalvergroting van zowel zee- als binnenvaart en nieuwe logistieke concepten, vragen om een aanpassing en optimalisatie van inzet van haveninfrastructuur. De vraag is of de binnenhavengeldstructuur anno 2018 nog wel past bij deze ontwikkeling.


Ontwikkelingen als schaalvergroting van zowel zee- als binnenvaart en nieuwe logistieke concepten, vragen om een aanpassing en optimalisatie van inzet van haveninfrastructuur. De vraag is of de binnenhavengeldstructuur anno 2018 nog wel past bij deze ontwikkeling. Op donderdag 12 april heeft de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) samen met geassocieerde partner PSR de workshop "Duurzame haven dankzij slimme havengeldstructuur" gehouden. Zowel havenbeheerders als (vertegenwoordigers van) binnenvaart-ondernemers en terminaloperators waren aanwezig bij deze workshop. Een levendige discussie maakte duidelijk dat het hoog tijd is voor een moderniseringsslag van de structuur en grondslagen van het binnenhavengeld.

Modernisering binnenhavengeldstructuur

De NVB-workshop borduurde voort op eerdere onderzoeken, waaruit onder meer bleek dat de huidige systematiek van havengelden de modal shift en vervoer over water negatief kan beïnvloeden. Aan het einde van bovengenoemde workshop werd de volgende (voorlopige) onderzoeksvraag geformuleerd: “Is beprijzing van gebruik van binnenhaveninfrastructuur een manier om gedrag in de logistieke keten te beïnvloeden? En zo ja, hoe groot is het effect hiervan?” Hier volgen hier enkele links naar eerdere onderzoeken en rapportages:

Afstudeeronderzoek wordt begeleid door NVB, Kon. BLN-Schuttevaer en CBRB

Uniformering van regelgeving, zoals een havengeldverordening, biedt voordelen aan zowel havengebruikers als havenbeheerders. Daarom zullen de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart samenwerken bij de begeleiding van het afstudeeronderzoek.

Afbakening van het afstudeeronderzoek is dat het primair gaat om (harmonisatie van) grondslagen van het binnenhavengeld en niet om de hoogte van de gehanteerde tarieven. Praktisch resultaat van het afstudeeronderzoek is een model dat gemeenten/binnenhavens kunnen hanteren voor een verantwoorde berekening van hun haventarieven. In dit model worden een structuur, uniforme grondslagen en optioneel de wijze van berekenen van het binnenhavengeld voorgesteld. Dit model is gebaseerd op een aantal factoren. Zo zou bijvoorbeeld nader onderzocht kunnen worden in hoeverre het stelsel/de hoogte van het binnenhavengeld van invloed is op de volgende factoren:

  • multimodaal vervoer en overslag';
  • verblijftijd van schepen in een haven;
  • bevordering van klimaat en emissievrij vervoer;
  • bevordering van de regionale economie.

Floris Verweij aan de slag

Floris Verweij, masterstudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Urban, Port & Transport Economics), zal aan de slag gaan met het onderwerp. Hij is op 14 mei begonnen met het schrijven van een plan van aanpak en zal daarna starten met het daadwerkelijke onderzoek. Tijdens het onderzoek zal hij diverse interviews houden met relevante partijen, zoals u, leden van de NVB, het CBRB en BLN-Schuttevaer.

Floris Verweij.


Reageren


Reacties (0)