Gezondere lucht rond binnenvaartroutes en op de tankschepen

05 juni 2018 - (1266 keer gelezen)


Koninklijke BLN-Schuttevaer is lid van de taskforce die werkt aan een efficiënte invoering van het ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen.


Het is al geruime tijd bekend dat er een landelijk ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen komt, geregeld via het CDNI deel B.
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat de internationale afspraken hiervoor halverwege 2020 in Nederland ingevoerd zijn. Dit heeft de minister op 28 mei afgesproken met provincies en vertegenwoordigers van verladers, vervoerders, industrie, opslagbedrijven

Het ontgassingsverbod moet in 2023 zorgen voor ongeveer 95 procent minder uitstoot van schadelijke vluchtige stoffen.

Gefaseerde invoering

De invoering begint met een verbod op het ontgassen van motorbrandstoffen en benzeen in 2020, gevolgd door meer dan tien procent benzeen houdende vloeistoffen in 2022 en ten slotte in 2023 een verbod op de 25 meest vervoerde gevaarlijke stoffen. Het is de bedoeling dat de dampen van de vloeibare ladingen ter hergebruik worden afgegeven bij een ontvangstinstallatie.

Deelnemende partijen

Partijen die betrokken zijn bij de opgerichte taskforce zijn de Rijksoverheid, havenbedrijven, de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Zeeland, Shell Nederland, BLN-Schuttevaer, CBRB, VNCI (Nederlandse Chemische Industrie), VOTOB (Nederlandse Overslagbedrijven) en de VNPI (Nederlandse Petrochemische Industrie). In de taskforce werken bovengenoemde partijen via het oplossen van knelpunten mee aan een efficiënte invoering van het ontgassingsverbod voor binnenvaarttankschepen.
Reageren


Reacties (2)

Jan Mudde  |  28 oktober 2018 - 10:40 uur

0

test  |  31 oktober 2018 - 09:34 uur

0