Spoorvervoer in Nederland wordt goedkoper

22 juni 2018 - (1199 keer gelezen)


Deze week verscheen in het Algemeen Dagblad en in andere media het bericht over stimuleren en subsidiëren van het spoor. De maatregelen om de gebruikslasten van het spoor voor vervoerders te verlagen was al aangekondigd in het regeerakkoord van vorig jaar.


Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft gisteren dit bericht op haar site gezet.

In het plan is te lezen dat de netto gebruikersvergoeding voor het spoor in Nederland en Duitsland ca 2.83 euro/trein kilometer bedraagt. Duitsland had al aangekondigd dat de gebruikslasten gehalveerd zou worden. Momenteel wordt door de spoorgoederensector aan ProRail een bijdrage van 30 miljoen per jaar betaald voor het gebruik van het spoor in Nederland.

Subsidie

Om die bijdrage te halveren is dus ca. 15 miljoen subsidie nodig. En zo staat dat ook in het plan: “Tot en met 2023 wordt jaarlijks een bedrag van 12 tot 14 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld,”

Koninklijke BLN-Schuttevaer is niet gelukkig met de vergelijkingen die de Spoortafel maakt met weg en binnenvaart.

Zowel de verouderde EU-tabel met externe kosten als het opnemen van het emissie-overzicht in bijlage 1: tabel Bundesambt Umweltschutz past niet bij een vergelijking en subsidiëring van vervoer in Nederland. Hier hadden de Nederlandse gegevens van CE Delft (STREAM) opgenomen moeten worden.

Binnenkort spreekt BLN-Schuttevaer met minister van Nieuwenhuizen. Daar zullen we haar suggesties doen om het gebruik van vervoer over water te stimuleren.

De complete inhoud van het Masterplan spoorgoederenvervoer is hier te lezen.
Reageren


Reacties (0)