Beperkende maatregelen vanwege aanhoudende droogte

27 juli 2018 - (258 keer gelezen)


In verband met de aanhoudende droogte gelden voor de scheepvaart beperkende maatregelen op basis van de Verdringingsreeks.


Categorie 4

De scheepvaart valt in de Verdringingsreeks in categorie 4. Dit was al enige tijd van toepassing voor de recreatievaart, maar geldt vanaf woensdag 25 juli ook voor de beroepsvaart. Beperkt schutten betekent in dit geval schutten met een volle kolk, voor zover mogelijk is. Hierdoor kunnen de wachttijden iets oplopen. Wat de gevolgen precies zijn is nu nog niet te overzien of in te schatten.

Naar aanleiding van deze maatregel komt nog een aanvullend scheepvaartbericht waarbij afstemming zal zijn met de sluizen van Kornwerderzand. Ook werd er door de provincie genoemd dat de beunschepen het pompen buiten de sluis moeten doen alvorens ze op de ijk liggen om verzilting van het binnenwater zo veel mogelijk te voorkomen.

Voor de waterwegen en kunstwerken in Friesland is het raadzaam om regelmatig op de site van Wetterskip Fryslan te kijken: https://www.wetterskipfryslan.nl
Reageren


Reacties (0)