Aanschuiven om te schutten op het Wesel-Datteln Kanaal

30 juli 2018 - (418 keer gelezen)


Op vrijdag 27 juli is Erik Schultz, voorzitter van de Internationale Afdeling, opnieuw langs de WSA in Duisburg-Meiderich gegaan. Berichten over oplopende schuttijden bij Sluis Friedrichsfeld en geruchten over sluiting door personeelstekorten, naast de lopende problemen met de Nischenpoller en de schutting van één schip per keer, noopten hem ertoe weer poolshoogte te nemen.


Enkele weken geleden werd al aangekondigd dat door personeelsgebrek beperkt geschut zou worden met de kleine sluis in Friedrichsfeld, maar dat de kleine sluizen in Dorsten, Datteln en Ahsen weer in gebruik genomen waren na grondige herstelwerkzaamheden. De kleine sluis in Ahsen heeft nog wel een probleem met de afdichting, mogelijk veroorzaakt door een wrijfhout tussen deur en wand, met als gevolg een kapotte afdichting. Dit zal naar verwachting spoedig verholpen worden.

Nieuwe Nischenpoller

Niet zo spoedig, maar waar wel aan gewerkt wordt, is de planning en het ontwerp van de nieuwe “Nischenpoller” (ingebouwde bolders). Momenteel worden drie ontwerpen gemaakt die op voor- en tegens worden beoordeeld, zodat een doordachte keuze gemaakt kan worden en testen uitgevoerd kunnen worden op de bestaande verankering (wel of niet te gebruiken) of dat er besloten wordt geheel nieuwe poller met achterliggende verankering in te bouwen. Zo schetsend moeten we rekenen dat het nog wel een paar jaar duurt voordat een vervanging ingebouwd is. Planning en ontwerp is één ding, maar een tender uitschrijven bij bouwfirma’s en vervolgens gunning en uitvoering realiseren is een ander obstakel.

Pompenstelsel na tien jaar weer in gebruik

Er waren geruchten dat het sluisbedrijf ook beperkingen zou kennen vanwege het weinige water in het kanaal als gevolg van de droogte. Juist afgelopen vrijdag is, na tien jaar niet in gebruik geweest te zijn, het pompenstelsel op zowel het Wesel-Datteln kanaal als op het Rijn-Hernekanaal wederom in bedrijf gekomen. De rivier de Lippe, normaal goed voor het verlies aan sluiswater, kent momenteel te weinig aanvoer, derhalve de pompen in bedrijf genomen zijn. Op elke sluis pompen tot vier eenheden het water van de Rijn naar het bovenliggende pand, ook in de sluizen verderop in het kanaal, om zo het verlies aan water te compenseren.

Inzet personeel

Niet eenvoudig op te lossen zonder de bezettingsgraad echt te verhogen, is de problematiek rondom het personeelsbestand. Ondanks het hebben van een flexibele extra ploeg bovenop de basisbezetting, die in geval van nood kan inspringen op alle sluizen in het werkgebied, is dat niet voldoende om in de vakantieperiode enkele sluizen niet te bedienen met bijvoorbeeld de nachtploeg. Die leidt er in onder andere Friedrichsfeld toe dat de kleine sluis regelmatig niet kan worden bediend. De mensen van de WSA geven aan dat eind week 31 de bezetting weer normaal is. Intussen wordt er iemand uit de dienst voor inning van kanaalgelden middels een verkorte opleiding klaargestoomd tot sluisbedienaar.

De “Festmacherdienst” komt ergens in het late najaar beschikbaar. De inschrijving op het project volgt na de vakantieperiode. Naar verwachting zal deze dienst voor de winter op de eerste drie sluizen 24/7 ingezet worden.

Al met al geen voortgang in het sluisbedrijf op het Wesel-Datteln kanaal, het blijft tobben daar. Dan weer techniek, dan weer bezetting van de sluizen. We houden de druk erop zodat de WSA ook naar haar bovenliggende autoriteit moet melden dat de binnenvaart zich roert en stappen verwacht. En dat staat ook op de agenda als we weer praten met de General Direktion en via het Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstraßen (VBW) richting het ministerie.
Reageren


Reacties (0)