BLN-Schuttevaer verrast door stremming sluis Tiel

06 augustus 2018 - (391 keer gelezen)


Vanmorgen vroeg werd Koninklijke BLN-Schuttevaer verrast door de onmiddellijke stremming van de Prins Bernhardsluizen bij Tiel. Dat wij hier van te voren niet over geïnformeerd zijn is niet in lijn met de afspraken tussen Rijkswaterstaat en BLN-Schuttevaer.


Aanleiding stremming

Er is een toenemende verzilting geconstateerd bij de monding van de Lek bij Kinderdijk en de monding van de Hollandse IJssel bij Krimpen. Om het zout hier terug te dringen, is door Rijkswaterstaat besloten via stuw Hagestein meer tegendruk op de Lek creëren. Dit extra water wordt ingelaten via sluis Tiel.

Vooralsnog is onduidelijk waarom in Tiel niet met één sluiskolk kan worden gespuid en met de andere kolk kan worden geschut. Volledige stremming van sluis Tiel zorgt voor flink omvaren via Driel of Krimpen en wachttijden bij de sluizen op de Nederrijn en bij Vreeswijk. BLN-Schuttevaer is dan ook druk in overleg met Rijkswaterstaat om meer duidelijkheid te krijgen.
Reageren


Reacties (0)