Prins Bernhardsluizen in Deventer gestremd vanwege laag water IJssel

07 augustus 2018 - (327 keer gelezen)


​Vanwege het zeer lage waterpeil van de IJssel is de Prins Bernhardsluis bij Deventer gestremd voor al het scheepvaartverkeer. Als gevolg liggen er vijf schepen vast achter de sluis. Hoe lang deze stremming gaat duren is nog onbekend. Koninklijke BLN-Schuttevaer probeert contact te leggen met de gemeente Deventer en het waterschap om de stand van zaken te bespreken.


Aanleiding stremming

Door de droogte is het waterpeil van de IJssel zeer laag (NAP + 0,93 meter). De waterstand in de haven (en het Overijssels kanaal) is NAP + 5,75 meter. Dit is een verschil van circa 4,82 meter. Dat verschil is groter dan waar de sluisdeuren voor zijn ontworpen. Daarom vullen we de sluis nu gedeeltelijk met water om het peilverschil terug te brengen. Om het peil in de sluis op niveau te houden, is schutten niet meer mogelijk. Door deze maatregel is de veiligheid voor het achterliggende gebied gewaarborgd.

Als de sluisdeuren het begeven, dan stroomt de haven leeg en ook de achterliggende waterwegen tot aan Lemelerveld. Dat heeft zeer ernstige gevolgen, voor velen in het gebied.
Reageren


Reacties (0)