BLN-Schuttevaer zoekt naar oplossing voor vastliggende schepen in Deventer

10 augustus 2018 - (1373 keer gelezen)


Vandaag ging Koninklijke BLN-Schuttevaer in overleg met het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Deventer over de stremming van de Prins Bernhardsluis in Deventer. Er liggen zes schepen in de haven van Deventer, die overvallen zijn door de stremming en nu opgesloten liggen.


BLN-Schuttevaer bezoekt Deventer

Erik Schultz, voorzitter van de ledengroep Schuttevaer, en Roelof Huls, bestuurslid van de afdeling IJsseldelta-Zwartewater, hebben de situatie met dijkgraaf de heer Dijk en wethouder van Deventer de heer Walder besproken. Het blijkt niet mogelijk om met de huidige waterstand de schepen te evacueren. Technici onderzoeken momenteel met welke waterstand en onder welke omstandigheden dit wel kan. De komende dagen zal er nauw contact zijn tussen BLN-Schuttevaer, de gemeente en het waterschap om samen te zoeken naar een werkbare oplossing.

BLN-Schuttevaer heeft gepleit voor goede faciliteiten voor de gedupeerde binnenvaartondernemingen en vrijstelling van havengeld. Dit is toegezegd. Aansluitend aan het overleg hebben de voorzitter, de dijkgraaf en de wethouder een bezoek gebracht aan de getroffen schippers om de situatie te bespreken. Schipper Kleijn van het motorschip Zuiderzee zal als afgevaardigde van de groep ondernemers intensief betrokken blijven bij de zoektocht naar een oplossing en optreden als contactpersoon.

Oorzaak huidige situatie

Dinsdag sloot de gemeente in opdracht van het waterschap onverwachts de sluis. Door het lage waterpeil van de IJssel werd het verschil met de waterstand in de haven te groot voor de sluisdeuren en werd de sluis met onmiddellijk ingang niet meer bediend. Voor de schippers in de haven een zeer vervelende situatie, aangezien ze niet van te voren zijn geïnformeerd over de stremming. Reden voor BLN-Schuttevaer om direct met het waterschap en de gemeente contact op te nemen en aan te dringen op een oplossing voor dit probleem.


FotoalbumReageren


Reacties (4)

J. Dubbelman  |  10 augustus 2018 - 18:12 uur

Voor zover ik begreep in de media gaat het om de deuren in het benedenhoofd, die niet berekend zijn op het drukverschil tijdens de huidige lage waterstanden. Klopt dit?

Bij de meeste sluizen zijn sponningen voorzien voor het plaatsen van schotbalken, zodat de sluis of het sluishoofd drooggezet kan worden. Is de optie overwogen om schotbalken te plaatsen in de sponningen in het benedenhoofd om het waterpeil tijdens het opschutten tijdelijk te kunnen verhogen en zo het drukverschil te verlagen?

Mochten de sponningen ontbreken, kunnen ook nog de kassen van de andere deur worden gebruikt. Zelfs de andere deuren zelf kunnen worden gebruikt, door deze te stutten. Het gaat slechts om enkele decimeters vermoed ik.

Koninklijke BLN-Schuttevaer  |  13 augustus 2018 - 09:21 uur

Dank voor het meedenken. BLN-Schuttevaer heeft deze mogelijke oplossing vorige week voorgesteld aan het Waterschap en Gemeente. Er zijn in Deventer echter geen nissen voor schotbalken. De komende dagen gaan Waterschap en Gemeente verder met het zoeken naar technische oplossing. De wethouder van Deventer zei daarover het volgende: “We gaan berekenen met een ingenieursbureau en de constructeur van de sluis of we misschien tijdelijk kunnen versterken met stalen balken. Om het tijdelijk sterker te maken zodat de sluis ook kan werken onder de zware druk die er nu op staat".

J. Dubbelman  |  14 augustus 2018 - 23:31 uur

Ik denk graag mee en gelukkig is deze oplossing al aangedragen geweest, want ze ligt best voor de hand.

Overigens zag ik wel een extra set deuren in het benedenhoofd, wanneer die gesloten zijn, ontstaat er vanzelf een nis voor balken en kan dan ook de benodigde kering worden aangebracht. Zoals ik al meldde, het gaat slechts om enkele dm waterdruk. Dat is voor een stalen constructie geen probleem.

We mogen eigenlijk al blij zijn met de vlotte actie van de gemeente. Ik mis echter vaak de creativiteit en durf om snel een verantwoorde oplossing te vinden die ik in de aannemerij veelal heb mogen ervaren.

  1. 1
  2. 2