Nieuwe instructie IL&T m.b.t. certificering binnenvaartschepen

04 september 2018 - (743 keer gelezen)


​Via eerdere nieuwsbrieven hebben wij onze leden eerder geïnformeerd over de wijziging van de Beleidsregel Binnenvaart 2013. Door deze wijziging is er een verandering opgetreden bij het certificeren van binnenvaartschepen.


Kort gezegd komt het erop neer dat u straks eerder kunt beginnen met de keuring, maar dat deze keuring en de afgifte van het certificaat vóór de afloopdatum van het oude certificaat moeten zijn afgerond. Het wordt dus niet meer toegestaan dat certificaten verlopen en dat voorlopige certificaten worden gebruikt om nog wat tijd te kopen.

De Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) heeft recentelijk een instructie opgesteld met daarin kaders aangaande dit onderwerp. Deze instructie treedt per 1 september 2018 in werking.

In de instructie is opgenomen dat alle inspecties (inclusief nacontrole) moeten zijn uitgevoerd voordat het lopende certificaat van onderzoek afloopt. Een voorlopig certificaat mag enkel nog maar worden afgegeven ten bate van het kunnen innemen en het administratief wijzigen van het certificaat.

Dit betekent dus dat u niet meer kunt wachten tot aan het einde van de looptijd van het certificaat met de inspecties. Dit is een verschil met de werkwijze zoals die de afgelopen jaren door ILT is gehanteerd.

Er is wel een overgangsbepaling voor reeds lopende dossiers, waarbij de aanvraag voor 1 september 2018 is ingediend. Voor hen geldt nog een uitzondering tot 1 april 2019 en mag het dossier nog op de thans bekende wijze worden behandeld.

Om de scheepseigenaren tegemoet te komen en geen verlies in looptijd van het certificaat te laten leiden heeft ILT eerder dit jaar al de mogelijkheid geboden om de afloopdatum van het reeds lopende certificaat als basis te laten gelden voor het bepalen van de geldigheid van het nieuwe certificaat. Dit in plaats van de inspectiedatum van het casco. Wel is het zo dat het casco in dat geval niet meer dan een jaar voor afloop van het lopende certificaat geïnspecteerd mag zijn.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart: http://www.nbkb.nl/wet-en-regelgeving/ .
Reageren


Reacties (1)

Rob Groen  |  04 september 2018 - 17:41 uur

dit komt voor het verhuren van pontons en dekschuiten niet altijd gunstig uit,
als de ponton in de verhuur is en het certificaat loopt af kunnen wij in de meeste gevallen de ponton niet zomaar uit de huur nemen om te laten keuren!
is daar een uitzondering voor mogelijk ?

Vr. gr. R. Groen Groen Waterwerken