Geef uw mening in de Belevingsmonitor Binnenvaart

07 september 2018 - (617 keer gelezen)


Wat vindt u als schipper van de Nederlandse vaarwegen? Hoe veilig vindt u de vaarwegen? Wat is uw mening als het gaat om de bediening van bruggen en sluizen? Rijkswaterstaat en provincies horen graag uw ervaringen in de belevingsmonitor Binnenvaart.


Belang enquête

De Belevingsmonitor Binnenvaart wordt in opdracht van Rijkswaterstaat en provincies uitgevoerd onder Nederlandse beroepsschippers. Met behulp van uw mening en die van collega’s wordt in kaart gebracht hoe binnenvaartschippers de vaarwegen ervaren en waarderen als het gaat om kwaliteit, veiligheid, bediening van bruggen en sluizen, en voorzieningen. De resultaten worden o.a. gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties.

Koninklijke BLN-Schuttevaer hecht veel waarde aan een hoge respons op deze enquête. De enquête geeft een beeld over hoe vaarweggebruikers de service van Rijkswaterstaat en andere regionale beheerders ervaren. De uitkomsten ervan geven ook ons weer richting voor de juiste belangenbehartiging.

Meedoen

Klik hier om te enquête in te vullen

Deelnemers maken kans op een van de 10 VVV-bonnen van €70,-. Meedoen kan tot zondag 16 september. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. Het is mogelijk dat u al een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen voor het onderzoek. Als u de vragenlijst al heeft ingevuld, hoeft u dit niet opnieuw te doen.
Reageren


Reacties (0)