Verbetering waarneembaar, maar droogte is nog niet voorbij

07 september 2018 - (229 keer gelezen)


Een verbetering in de droogtesituatie is waarneembaar, ondanks een aanhoudend hoog landelijk gemiddeld neerslagtekort en lage afvoeren van Rijn en Maas. Het neerslagtekort is afgelopen week niet gestegen en de verziltingssituatie is stabiel. De Rijnafvoer stijgt licht.


Maatregelen worden afgebouwd

Maatregelen ten behoeve van zoetwateraanvoer en verziltingsbestrijding worden waar mogelijk stapsgewijs afgebouwd. Dit heeft positieve effecten voor de vaardiepte voor de scheepvaart. Scheepvaart-beperkende maatregelen, zoals vaarwegversmallingen, waterbesparend schutten en inhaal- en tegemoetkomverbod, blijven voorlopig van kracht. De wachttijden voor het schutten zijn over het algemeen beperkt.

Neerslag op de Rijn

De afvoer van de Rijn bij Lobith stijgt tot circa 1040 m3/s in het weekend van 8 en 9 september. De komende twee weken schommelt de afvoer van de Rijn naar verwachting tussen 900-1050 m3/s. Deze afvoer is nog steeds lager dan normaal voor deze tijd van het jaar.

In de afgelopen week heeft het hier en daar in het Rijnstroomgebied geregend; de neerslaghoeveelheden zijn beperkt gebleven. Vorige week woensdag 29 augustus viel er in het gehele stroomgebied ca. 7 mm neerslag. Nadien is alleen in het weekend in het Middengebergte in Duitsland (ca. 10 mm) en in Zwitserland (ca. 20 mm) nog sprake geweest van neerslag van betekenis .

Volgens de laatste inzichten is het meest waarschijnlijke afvoerscenario dat de afvoer bij Lobith (voor de periode na 15 dagen) onder tot ruim onder het langjarig maandgemiddelde zal blijven.

Situatie in Zwitserland

Het peil van de Zwitserse stuwmeren ligt grotendeels onder het langjarig gemiddelde. Ook de waterstand van en de afvoer uit de Bodensee zijn sterk gedaald en liggen daarmee ruim onder de gemiddelde waarden voor de tijd van het jaar. Door de recente neerslag zullen de waterstanden de komende week stabiel blijven.

De afvoer bij Basel kende een langzaam dalende trend vanaf begin juli tot eind augustus. Door enige neerslag van betekenis in de afgelopen week steeg de afvoer kortstondig van 600 naar 900 m3/s in het afgelopen weekend. De daling is inmiddels weer ingezet, en daarmee blijft de afvoer in Basel ook de komende tijd ruim lager dan het langjarig gemiddelde voor september.

Voor de actuele situatie verwijzen wij naar berichten aan de scheepvaart (BAS) en www.vaarweginformatie.nl.
Reageren


Reacties (0)