Binnenvaart vraagt minister om duidelijkheid en daadkracht

19 september 2018 - (718 keer gelezen)


Koninklijke BLN-Schuttevaer mist duidelijke doelstellingen uit regeerakkoord in miljoenennota


De binnenvaartsector mist specifieke doelstellingen in de gisteren gepresenteerde miljoenennota. Waar de minister in het regeerakkoord heel duidelijk was in haar ambitie om meer en schoon vervoer over water te stimuleren, ontbreekt dezelfde daadkracht in de begroting. Deze laat vooral veel studie en onderzoek zien. Branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer verwacht in 2019 concrete plannen van de minister. ‘Het is tijd om spijkers met koppen te slaan’.

Milieuprestaties

“Meer vervoer over water om de wegen te ontlasten en klimaatdoelstellingen te halen” en “betere milieuprestaties van de binnenvaart” staan centraal in het regeerakkoord. Volgens de branchevereniging is het zaak hier gerichte en concrete invulling aan te geven.

De milieuprestaties van de CCR2 zijn verouderd en Stage V is vooralsnog niet haalbaar. BLN-Schuttevaer vindt dat, om de concurrentiepositie van de binnenvaart te versterken, deze regeerperiode zowel voor Europese binnenwateren als voor Nederlandse milieuzones heldere normen voor uitlaatgassen nodig zijn.

Daarnaast dient snel vorm te worden gegeven aan de toegezegde financiële stimulering.

Modal shift

Het verplaatsen van vervoer van de weg naar het water en het behoud van vervoer over water met kleine schepen is alleen haalbaar als de overheid heldere doelstellingen formuleert voor de modal shift van weg naar water. Deze doelstellingen ontbreken nog in de begroting.

Infrastructuur

In het regeerakkoord zijn hogere investeringen in de vaarweginfrastructuur toegezegd. Deze zijn nu opgenomen in de miljoenennota. Het totale vaarwegbudget bedraagt in 2019 bijna € 1,3 miljard, in 2018 is € 873,1 miljoen uitgegeven. Dat betekent meer geld voor de broodnodige vernieuwing en onderhoud. Koninklijke BLN-Schuttevaer is blij met deze verhoging van het budget maar is van mening dat om die investeringen nog beter te benutten ook op de andere doelstellingen voor vervoer over water uit het regeerakkoord concrete maatregelen nodig zijn.

Spijkers met koppen slaan

BLN-Schuttevaer wil dit jaar nog een gesprek met de minister om meer duidelijkheid te krijgen over de onderwerpen modalshift en de milieuprestaties van de binnenvaart. Een vast te stellen politieke visie op het goederenvervoer moet aanknopingspunten opleveren voor deze concrete doelstellingen. Meer vervoer over water biedt Nederland volop kansen om de belasting van weg en spoor te verminderen en klimaatdoelstellingen te realiseren.
Reageren


Reacties (1)

test  |  31 oktober 2018 - 09:35 uur

0