Update Schutverbod Prins Bernhardsluis van 18 oktober 2018

30 oktober 2018 - (236 keer gelezen)


Update Schutverbod Prins Bernhardsluis van 18 oktober 2018

Historisch lage waterstand
Op dit moment is de waterstand gemeten bij het pontje 0,67+mNAP en ziet er helaas voor de korte termijn uit dat het verder zal dalen.
Historisch gezien, was op 18 oktober 1959, de laagste waterstand gemeten bij het pontje met een waterpeil van 0,25+meter NAP

Stand van zaken versterken sluisdeuren
Wij hebben onlangs adviesbureau Sweco opdracht gegeven voor een studie naar versterking van de sluisdeuren, in deze studie worden de volgende stappen ondernomen

Stap 1: onderzoek naar de waterstanden welke behoren bij de situatie dat de deuren niet meer de beperkende factor zijn. Dat is naar verwachting de toegestane diepgang van een maatgevend schip die bij een dergelijke waterstand nog in de IJssel mag varen en nog net over de buitendrempel van de sluis kan varen. We hebben daartoe de bodem van de sluis al ingemeten en die blijkt ook op de ontwerpdiepte te liggen.

Stap 2: Onderzoek of de bestaande deuren versterkt kunnen worden bij de waterstanden zoals die uit stap 1 naar voren komen. En onderzoek welke waterstand het oplevert bij maximale versterking van de deuren. Op deze wijze wordt het probleem van twee kanten bestudeerd.

Stap 3: Als versterking van de deuren daadwerkelijk een optie is, dan wordt in deze stap (in afstemming met het Waterschap) een keuze gemaakt op welke manier het uitvoeringstraject ingezet kan worden. Als versterking geen optie is, zullen wij andere vervolgstappen verkennen.

De planning is dat eind dit jaar de resultaten van stap 3 bekend zijn.


Juridische afhandeling
Wij hechten waarde aan een spoedige beantwoording van de binnengekomen claims, zodat er bij alle partijen snel duidelijkheid is. We hebben te maken met een unieke situatie die niet eerder in Nederland is voorgekomen. Het vraagt daarom tijd om tot een gewogen en zorgvuldige afweging te komen. Zodra het gemeentebestuur hierover een besluit heeft genomen, krijgen de betrokken partijen van ons nader bericht.
Reageren


Reacties (0)