​ Bedienen op afstand vraagt om goede samenwerking tussen schipper en operator

14 november 2018 - (664 keer gelezen)


De meeste vaarweggebruikers zijn inmiddels bekend met het bedienen op afstand van sluizen en bruggen. Sommigen vinden het bedienen op afstand een verbetering, andere vaarweggebruikers zijn er minder blij mee. Doordat zowel het varen, als het bedienen wezenlijk anders is in een gebied waar bruggen en sluizen op afstand worden bediend, is het goed met alle betrokkenen te leren wat noodzakelijk is voor een veilige en vlotte passage.


Dankzij nieuwe technieken (camera-, besturings- en bedieningssystemen) kan Rijkswaterstaat de beroepsvaart, de pleziervaart op de rijksvaarwegen beter bedienen. Bedienen op afstandis een stap naar modern verkeersmanagement. Ook de binnenvaart wil aan haar klanten hoge service en betrouwbaarheid bieden. Zij willen garanderen dat de goederen te allen tijde bij de klant voor de deur komen, waarbij sluizen of bruggen zo min mogelijk een belemmering vormen.

Het bedienen van meerdere bruggen en sluizen vanuit één bediencentrale biedt Rijkswaterstaat de mogelijkheid om personeel efficiënter in te zetten. Ook voor schippers biedt het voordelen: bij sommige bruggen en sluizen zijn de bedientijden verruimd. Verder kande bediencentrale van Rijkswaterstaat het verkeer beter op elkaar afstemmen en kan makkelijkereen ‘blauwe golf’ over het water gerealiseerd worden, vergelijkbaar met een ‘groene golf’ in het wegverkeer.

Communicatie

Een schipper vindt het hinderlijk wanneer hij een bediencentrale per marifoon aanroept en geen antwoord krijgt. Hij moet nautische beslissingen nemen en wil snel contact met de operator. Een operator is tijdens een bedienproces niet altijd in staat direct te antwoorden, en ervaart het als storend als een schipper blijft aanroepen. Dit vraagt om onderling begrip; de schipper vindt het fijn om een seintje te krijgen dat hij is gehoord, voor een bedienaar is het prettig als de schipper geduld opbrengt en niet achter elkaar blijft aanroepen.


De operator

Dat een operator niet altijd in staat is om direct te reageren, heeft te maken met ingebouwde veiligheidsmaatregelen in het bedieningsproces. Een operator kan maximaal twee objecten tegelijk bedienen. Wanneer een schipper zich meldt aan het derde object heeft hij niet direct de mogelijkheid om de nautische situatie te overzien. De schipper krijgt dan een kort antwoord om even te wachten.

Er is een aantal processen tijdens het bedienen die als “kritisch” aangemerkt zijn. Deze kritische bedienprocessen mogen niet onderbroken worden vanwege de veiligheid. In zo’n geval kan de operator zelfs niet eens een kort antwoord geven via de marifoon.

De schipper

De schipper heeft tijdens de vaart met allerlei nautische factoren te maken die het noodzakelijk maken dat hij tijdig informatie ontvangt. Wanneer een schip met harde wind of voor stroom een object nadert, zal hij voor de veiligheid tijdig moeten weten of hij kan passeren of een ligplaats moet zoeken.

Goede samenwerking en communicatie
De operator voelt in zijn bediencentrale niet hoe hard de wind ter plaatse waait. Ook hoort hij het niet als een schip met een hoop motorvermogen een sluis invaartof hard tegen de muur klapt. De operator haalt zijn informatie uit de camerabeelden en hulpsystemen, de technische weergave van de situatie, het weerbericht en zijn kennis over de plaatselijke situatie, de invloed van stroom en wind op de navigatie en wie vanuit nautische veiligheid als eerste een brug mag passeren wanneer van beide zijden schepen naderen.

Als een schipper door omstandigheden moeite krijgt het schip onder controle te houden, is het van belang een duidelijke melding via de marifoon af te geven en niet te wachten tot het op de bediencentrale gesignaleerd wordt. Goede communicatie over en weer tussen operator en schipper zorgt dat problemen voorkomen worden.

Wederzijds begrip

Er is maar één kapitein aan boord van een schip en dat geldt ook voor de sluis of brug. Respect voor ieder zijn vak, de veiligheid, kennis van elkaars beperkingen en omstandigheden maakt bedienen op afstand veiliger en voorkomt ergernis. De “nieuwe” manier van bedienen, vraagt een “nieuwe” manier van werken en die gaanschippers en operators samen ontdekken!

Laten we met wederzijds begrip de nieuwe taal van het water leren.
Reageren


Reacties (0)