​ Een grote stap naar geharmoniseerde beroepsprofielen voor de binnenvaart

15 november 2018 - (595 keer gelezen)


Het Europese Comité voor standaarden op het gebied van de binnenvaart (CESNI) heeft in zijn bijeenkomst in Praag op 8 november 2018 in totaal 14 standaarden betreffende de beroepskwalificaties aangenomen.Het European IWT Platform, ondersteund door EBU en ESO, verwelkomt dit besluit als een grote stap naar geharmoniseerde beroepskwalificaties in de binnenvaartsector. De standaarden zullen erkenning van de beroepskwalificaties in alle EU-lidstaten mogelijk maken en daarmee de mobiliteit voor bemanningsleden op de Europese arbeidsmarkt voor binnenvaartpersoneel verbeteren.


EBU en ESO zijn volledig betrokken geweest bij het ontwerp en de uitwerking van de CESNI-standaarden. Het bestuur van het IWT Platform benadrukt het belang van samenwerking met CESNI om de expertise van de sector te benutten.


Uniforme minimum standaarden voor beroepskwalificaties zijn ook van groot belang om de veiligheid van het binnenvaarttransport in Europa te verzekeren. De aangenomen standaarden hebben betrekking op medische geschiktheid, competenties op leidinggevend en uitvoerend niveau, praktijkexamens, deskundigen voor de passagiersvaart, varen op waterwegen met een maritiem karakter, varen met behulp van radar en deskundigen op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG).
Reageren


Reacties (0)