Hoe zien de verblijven aan boord er in het jaar 2018 uit?

22 november 2018 - (514 keer gelezen)

Maandag 19 november heeft de workshop over eisen aan verblijven aan boord van binnenvaartschepen plaatsgevonden in Straatsburg. Klik hier voor het programma van deze workshop.

Namens EBU/ESO hebben Lijdia Pater – de Groot en Annelies van Dijk een presentatie gegeven waarin zij aan de hand van foto’s een beeld hebben geschetst van de status van de verblijven anno 2018 aan boord van verschillende typen schepen.

De presentatie "hoe zien de verblijven aan boord er in het jaar 2018 uit?"
Presentatie versie PowerPoint (met video's)
Presentatie versie PDF (zonder video's)

Discussie – behoeven de voorschriften aanpassing?
Na presentaties van de klassenbureaus en de Duitse delegatie is gediscussieerd over de vraag of de voorschriften, zoals opgenomen in hoofdstuk 15 van ES-TRIN aanpassing behoeven. Uit deze discussie kwam naar voren dat de verblijven van nieuwbouw schepen van hoger niveau zijn dan wat ES-TRIN voorschrijft en hoofdstuk 15 wat dat betreft aan een upgrade toe is. Voor wat betreft de bestaande schepen is door diverse delegaties (ook de Duitse) opgemerkt dat hier heel behoedzaam en zorgvuldig mee moet worden omgegaan, omdat de situatie per schip verschillend is en de eisen van de moderne tijd niet zomaar aan deze schepen kunnen worden opgelegd.

De discussie heeft uiteindelijk geleid tot de uitkomst dat EBU/ESO, ETF, de klassenbureaus en de Duitse delegatie de huidige voorschriften gezamenlijk tegen het licht zullen houden om te bezien wat aangepast kan worden. Hier hadden wij zelf ook op aangestuurd in de presentatie. De Duitse delegatie zal hiertoe een eerste aanzet maken in de vorm van een discussiedocument, waarin o.a. het volgende aan bod zou kunnen komen:

  • Onderscheid bestaande/nieuwe schepen (wat is er constructief gezien haalbaar?);
  • Welke voorschriften horen thuis in technische regelgeving en welke niet?;
  • Typen schepen (vrachtschepen, hotelschepen, drijvende werktuigen) ;
  • Omvang/grootte van de schepen;
  • Exploitatiewijzen;
  • onderscheid tussen zelfstandigen/particulieren en werknemers;
  • nieuwe innovatieve concepten, zoals Watertruck.

Het uiteindelijke doel is om op basis daarvan met een gezamenlijk voorstel te komen wat draagvlak heeft. Uiteraard houden wij u van het vervolg op de hoogte.
Reageren


Reacties (0)