Vervolgstappen laag water 2018

23 januari 2019 - (551 keer gelezen)


Het jaar 2018 was een bijzonder jaar met veel aandacht voor het lage water op de rivieren. De cijfers liegen er niet om.


Er was in totaal sprake van 181 dagen laag water met waterstanden van minder dan 3.50 meter met op de Waal. Zo’n 156 dagen kwam de waterstand onder de 2.80 meter uit, wat bijna 8 maal zo vaak is als waar bij de normstelling vanuit is gegaan. Gedurende 21 dagen was de waterdiepte op de Waal slechts 1.60 meter met als gevolg dat en deel van de vloot helemaal niet meer kon varen. Koninklijke BLN-Schuttevaer toonde middels een analyse van waterdata aan de waterstand bij lange na niet voldoet aan de gestelde norm. Het CBRB analyseerde de juridische kant en constateerde dat Nederland een inspanningsverplichting heeft om de Waal aan de norm te laten voldoen. Als de rivier op orde geweest was hadden de gevolgen van de droogte beter opgevangen kunnen worden. Samen met de TU Delft wordt nu gewerkt aan een actualisering en verdere verdieping van de rapportage van de waterdiepten. Dit is belangrijk omdat het lage water meerdere aandachtspunten heeft blootgelegd en maatregelen nodig zijn. Daarnaast wordt een onderzoek gestart naar de economische gevolgen van de lage waterstanden. Koninklijke BLN-Schuttevaer (KBLNS) en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) willen middels deze memo de leden informeren over de huidige situatie en voorgenomen vervolgstappen.
Reageren


Reacties (0)