Green deal binnenvaart nog niet green en nog geen deal

13 februari 2019 - (950 keer gelezen)


De in het regeerakkoord van november 2017 aangekondigde green deal om de luchtkwaliteit van de binnenvaart te verbeteren is nog niet green en nog geen deal.Het ontbreekt vooralsnog aan een helder perspectief op hoe de milieuprestaties van de binnenvaart op het gebied van de vermindering van de uitstoot van Nox en fijnstof de komende jaren vorm zou moeten krijgen. Wat de normen zouden moeten zijn, welke instrumenten daarvoor ingezet moeten worden, en welke ondersteunende maatregelen daarbij nodig zijn. Het is ook nog geen deal omdat de bal voornamelijk bij de vervoerders wordt gelegd en eerder aangekondigde financiële ondersteuning bij de vergroening niet is ingevuld.

Op weg naar een klimaatneutrale en nagenoeg emissieloze binnenvaart in 2050 moeten er ook tussengelegen stappen worden genomen.

Klimaat

Minder CO2 uitstoten is niet alleen goed voor het klimaat maar ook van belang voor onze toekomstige concurrentiepositie t.o.v. weg en spoorvervoer. Naast nieuwbouw met laag emissie-aandrijvingen zoals hybride, batterijen, waterstof zal die vermindering tot 2030 vooral met de bestaande motoren in de schepen moeten plaatsvinden. Door stapsgewijs het bijmengen van biobrandstof aan de gasolie te verhogen kunnen we een slag maken. Voorwaarde is wel dat we dat Europees regelen en dus iedereen gelijke stappen maakt. Dat geeft ook duidelijkheid aan de verladers. Nu is het wel zo dat de maatschappelijke en politieke discussie over de klimaatmaatregelen nog volop loopt, wel of niet een belasting op CO2 is daar een onderdeel van. Om die reden is het wenselijk dat de uitkomsten van die discussie wel worden meegenomen in een eventuele deal. Dat gaat mogelijk nog even tijd kosten.

Milieu

Waar echt haast mee moet worden gemaakt is het plan om de milieuprestaties te verbeteren. Bepalend is of en hoe Rotterdam de milieuzone per 2025 gaat invullen. Welke norm zal worden gehanteerd, en hoe mag je die realiseren. BLN-Schuttevaer stelt zich op het standpunt dat het gelijkwaardigheidsprincipe bij alle nieuwe maatregelen centraal moet staan. Als je aan bepaalde emissie-eisen voldoet en dat kunt aantonen, dan moet je een certificaat krijgen. Het huidige beleid dat je alleen bij motorvervanging of nieuwbouw aan emissie-eisen moet voldoen werkt niet snel genoeg om de luchtkwaliteit van de sector te verbeteren. Scheepsmotoren gaan lang mee. We lopen het risico dat de verschillen in uitstoot met weg en spoor teveel uiteen gaan lopen. Ook steden en regio’s verwachten dat de binnenvaart een bijdrage levert aan de Europese doelstellingen om de lucht schoner te maken. En dat gaat niet over 2050 maar over de komende jaren. Daar moeten we gaan bewegen.

Een plan om daar invulling aan te geven moeten overheid, binnenvaart, zeehavens en andere belanghebbenden samen vorm gaan geven. Dat was tenslotte ook de insteek van het regeerakkoord.

In die discussie stelt BLN-Schuttevaer een aantal zaken als voorwaarde:

  • Heldere normen in de tijd.
  • Eén norm voor heel Nederland en eigenlijk voor heel Europa.
  • Een gelijkwaardigheidscertificaat door een periodieke meting aan de pijp.
  • Behapbaar en redelijk voor ondernemers.
  • Invulling van de als noodzakelijk onderkende Europese en nationale financiële ondersteuning.

De minister zou de green deal graag 11 juni onderteken. Daarvoor moet door alle partijen nog veel werk verzet worden.
Reageren


Reacties (1)

Anton van Nunen  |  25 juni 2019 - 22:35 uur

0