‘Continue meten aan de pijp’ nog geen vervanger voor typegoedkeuring

27 februari 2019 - (749 keer gelezen)


Onlangs is het eindrapport in het kader van ‘Green Deal COBALD’ gepubliceerd. De Green Deal COBALD (Continue Aan-Boord AnaLyse en Diagnose), vaker omschreven als ‘meten aan de pijp’, is in 2016 gelanceerd omdat Koninklijke BLN-Schuttevaer gegarandeerd wilde blijven van toegang tot de Rotterdamse haven met bestaande motoren. Daartoe is het van belang dat emissies op een betrouwbare manier worden gemeten.


In het kader van de Green Deal is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Continueous On Board Monitoring (COBM) van scheepsemissies en de mogelijkheden om hiermee een gelijkwaardig alternatief te bieden aan typegoedkeuring van motoren. Inmiddels is het onderzoek afgerond en blijkt dat de bereidheid om data te delen en het deelnamepercentage te gering waren om tot een gedragen voorstel te komen op basis waarvan kan worden omschreven onder welke voorwaarden een mogelijk gelijkwaardigheidsprincipe kan worden ingevoerd. Ook is het vooralsnog niet mogelijk om deze meetmethode in de Europese wetgeving vastgelegd te krijgen. Van meet af aan was bekend dat het meten van roet (PM) niet mogelijk was op basis van een continue meting.

Discontinue meten
BLN-Schuttevaer maakt zich hard om linksom of rechtsom de toegang tot de haven van Rotterdam toch te realiseren met bestaande (aangepaste) motoren. Daarom heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer in de nu te onderhandelen Green Deal Binnenvaart het continue “meten aan de pijp” laten aanpassen in “metingen aan de pijp”. Dit houdt in dat meten op basis van vast te stellen normen en meetmethodieken ook periodiek uitgevoerd kunnen worden. Een APK op de emissie zogezegd. Het COBALD-traject heeft technisch aangetoond dat er zeker kansen zijn om het meten van emissies in de praktijk te gebruiken voor monitoring en signalering we willen ook dat in de toekomst verder uitwerken.

Op de hoogte blijven?
Binnen nu en twee maanden organiseert BLN-Schuttevaer een aantal informatie-sessies waar de ontwikkelingen en standpunten worden gepresenteerd aan de leden.

In de tussentijd kunt u extra achtergrondinformatie lezen in het artikel dat wij eerder publiceerden over de Green Deal; ‘Green Deal binnenvaart nog niet green en geen deal’.
Reageren


Reacties (0)