​Laatste ontwikkelingen rondom AIS en de elektronische vaarkaart

15 mei 2019 - (53 keer gelezen)


Op 1 december 2014 werd op de Rijn het Inland AIS voor schepen langer dan 20 meter verplicht gesteld en op 1 januari 2016 op alle vaarwegen vanaf klasse 1 in Nederland. Op de Rijn werd AIS in combinatie met een digitale vaarkaart (ECDIS of vergelijkbaar systeem) verplicht.


In 2017 is vanuit de CCR een evaluatie-enquête uitgevoerd onder schippers en AIS leveranciers om aanloopproblemen en omissies inzichtelijk te krijgen en waar nodig het systeem te verbeteren. Uit de evaluatie bleek dat er nog veel problemen rondom het AIS systeem zijn die door verschillende (inter)nationale organisaties opgepakt moeten worden. In dit artikel willen we u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte brengen.
Reageren


Reacties (0)