Koninklijke BLN-Schuttevaer luidt noodklok

15 mei 2019 - (49 keer gelezen)


Stremmingen op Nederlandse vaarwegen nemen fors toe


Onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud zijn voor veel binnenvaartondernemers dagelijkse realiteit en dat heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. In 2015 constateerde de Algemene Rekenkamer een tekort van €400 miljoen op onderhoud van vaarwegen tot 2020. Vandaag concludeert de Rekenkamer dat het beeld urgenter is dan gedacht en dat door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet fors toeneemt.

Voor BLN-Schuttevaer geen verrassing. Al jaren geven we bij de beheerders aan dat er problemen ontstaan doordat de sterk verouderde infrastructuur niet adequaat wordt onderhouden. We ondervinden regelmatig grote hinder op de Maascorridor, bij de Oranjesluizen, Volkerak- en Krammer sluizen en "as we speak” zijn er dagen achtereen onverwachte stremmingen op de Zuid-Willemsvaart. Lees verder...

Vanmiddag gaf onze voorzitter commentaar op de bevindingen van de Rekenkamer tijdens de radio-uitzending van EenVandaag. U kunt de uitzending hier terugluisteren. Ook in de TV-uitzending van EenVandaag onderstreepte hij de urgentie van snelle investeringen om het betrouwbare imago van de binnenvaart in stand te houden, zodat we vaart kunnen maken met de noodzakelijke modal shift naar het water.
Reageren


Reacties (0)