BLN-Schuttevaer blijft met ondertekenen Green Deal aan vergroeningsroer

12 juni 2019 - (166 keer gelezen)


Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft haar handtekening onder de Green Deal gezet. Uiteindelijk zijn de randvoorwaarden die we hebben gesteld om de vergroening te stimuleren (1. de erkenning van de gelijkwaardigheid van motoren en nabehandeling, 2. landelijke en Europese normen en geen lokale milieuzones, 3. een fonds om de onrendabele top gedeeltelijk te compenseren) in de overeenkomst opgenomen.


Bovendien wordt BLN-Schuttevaer betrokken bij de in de Green Deal aangekondigde studies naar vergroeningsfondsen voor de Europese binnenvaart en labeling van de emissie van schepen.

Vervoerders, verladers en overheid gaan zich via de Green Deal inzetten om de voorwaarden waaronder de binnenvaart verder kan vergroenen te verbeteren. Dat is voor ons de grootste winst van de overeenkomst.

Het omlaag brengen van de milieuemissies en het verder verlagen van de CO2 uitstoot van vervoer over water vormen voor binnenvaartondernemers een enorme uitdaging door de hoge kosten, de onduidelijkheid m.b.t. de in te zetten technieken en de terugverdienmogelijkheden. Die uitdagingen worden met die Green deal niet allemaal opgelost. Wel is er zicht op de tussenstappen die op weg naar zero emissie gemaakt moeten worden. De grootse uitdaging is om onze concurrentievoorsprong ten opzichte van weg en spoor te behouden. BLN-Schuttevaer en CBRB hebben dan ook ingezet op het verder bijmengen van biobrandstof om de CO2 uitstoot voor 2030 verder te hebben beperken. Voor het ontwikkelen van nieuwe technieken worden extra subsidies vrijgemaakt. De komende jaren moet dat leiden tot nieuwe aandrijvingen die ook voor bestaande schepen betaalbaar zijn.

Belangrijke speerpunten erin
Een overzicht van onze speerpunten die in de Green Deal zijn opgenomen:

  • Het plan om per 2025 een CCR2 milieuzone Rotterdam in te voeren zal worden geëvalueerd met als doel aan te sluiten bij een landelijk beleid. Dat was een belangrijke eis van ons. CCR2 levert in de havens niet veel op in vergelijk met CCR0, geeft meer CO2 en blijft een investering in relatief verouderde techniek. We willen ook één uniforme Europese normering.
  • De erkenning van gelijkwaardigheid gaat geregeld worden. Bestaande motoren met een retrofit die daarmee voldoen aan CCR2 of Stage V krijgen door de overheid een erkening. We kregen daar van de leden veel vragen over, banken vinden dat belangrijk en de erkenning kan getoond worden aan verladers die daarom vragen.
  • Dit of volgend jaar komt er al een Nederlands fonds van de overheid waaruit ondernemers die overgaan naar Stage V met nieuwe motoren of nabehandeling subsidies kunnen krijgen. Hierbij zetten wij in op de gehele vloot. In België bestaat al zo iets. Daarmee kan het prijsverschil tussen het plaatsen van CCR2 en de duurdere Stage V techniek gedeeltelijk overbrugd worden. De nu opgenomen 15 miljoen lijken niet veel maar als het goed gaat draaien komt er daarna mogelijk geld bij. De verwachting is dat we daarmee een beetje extra lucht op de zuiger zeten om het vliegwiel van de vergroening van bestaande schepen in gang te zetten.

Drie concrete punten waar de ondernemers in de binnenvaart wat aan kunnen hebben bij de lastige vergroeningsopgaaf.

Onwenselijke scenario’s eruit
Behalve dat we de belangrijke punten in de Green Deal opgenomen hebben gekregen, hebben we er ook aantal zaken buiten weten te houden, zoals een op termijn verplicht Stage V normering en een nu al verplichte bijdrage van ondernemers aan een Europees fonds.

Toekomstperspectief
Uiteindelijk is de Green Deal vooral een intentieverklaring geworden. We gaan met de vergroening aan de gang en sturen gaandeweg bij. De Green Deal is voor ons ook het platform om de plannen samen met verladers en overheid verder uit te werken. Het ondertekenen is daarmee niet de afsluiting van de onderhandelingen maar veel meer het begin van een intensievere samenwerking.

ALV
In de ALV van a.s. vrijdag lichten we de ondertekening graag toe.

Persbericht
Lees hier het gezamenlijke persbericht van CBRB, NVB en Koninklijke BLN-Schuttevaer
Reageren


Reacties (0)