ALV CBOB gemist? Nu terugkijken!
18 juni 2022237 weergaven

Vanochtend vond in de Koningskerk te Rotterdam de jaarlijkse ALV van de CBOB plaats. 'Samen sterk: het drievoudige snoer' als thema kwam meermaals naar voren; Ds. Louis Krüger stond er uitgbreid bij stil. De ontmoeting en het samenzijn waren weer als vanouds en dit keer ook weer met samenzang.

Het programma was gevarieerd. Een jaarrede van de voorzitter maakte nog weer eens duidelijk dat de CBOB er toe doet en zeer betrokken is bij wat speelt in de binnenvaart en de leden. 

Speciale dank aan oud-voorzitter Jan van Belzen die het afscheid van Ds. Louis Krüger met een mooie speech markeerde. Als opvolger van Louis is Ds. Dirk Meijvogel aangedragen door het bestuur; de leden bekrachtigden unaniem deze voordracht. Bouwe de Graaf (secretaris) en Géke Kingma-Drenth (penningmeester) werden door de leden unaniem herkozen als bestuurslid. Aalmoezenier Van Welzenes deed sprankelend als altijd, zijn zegje met betrekking tot de fijne relatie met aftredend bestuurslid Louis Krüger en sprak zijn waardering uit voor de CBOB, KBN en de toetredende Dirk Meijvogel.

Paul Goris, voorzitter van KBN, benadrukte nog eens wat een mooie nieuwe vereniging KBN is, maar dat dat alleen tot stand heeft kunnen komen door samenwerking. Samen werd hier ook meermaals benadrukt.

Jubilarissen werden in het zonnetje gezet; ook partner EOC verzekeringen werd hierbij vertegenwoordigd door Ton van Dongen, directeur leden, die voor het 50-jarig lidmaatschap een mooi beeld over samenwerken mocht ontvangen.

De vergadering werd besloten met samenzang: Gezang 467, het Schipperslied met aansluitend gebed. 

De vergadering terugkijken kan via deze link >>> ALV CBOB

WORD LID VAN KONINKLIJKE BLN-SCHUTTEVAER

U las zojuist één van de vrij beschikbare nieuwsberichten van Koninklijke BLN-Schuttevaer.Meer nieuws >>>