Binnenvaart goed verankerd in verkiezingsprogramma's provinciale staten
13 maart 2019154 weergaven

Met de Provinciale Staten verkiezingen voor de deur kijkt binnenvaartbranchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer tevreden terug op een periode van voorbereiding om belangrijke binnenvaartthema’s opgenomen te krijgen in regionale verkiezingsprogramma’s. Het intensieve lobbywerk blijkt haar vruchten afgeworpen te hebben. Zo stelt het partijprogramma van SP Zuid-Holland ”Vanwege het grote belang van vervoer over water wordt er geen steun verleend aan spitsuursluiting van bruggen voor de beroepsvaart”. D66 Friesland wil zich inzetten voor de bouw van een aquaduct bij het kruiswater in Bolsward om de doorstroming voor de binnenvaart te bevorderen en VVD Gelderland schrijft in haar programma dat “Ten behoeve van het vervoer over water in overleg met de provincie Overijssel het Twentekanaal moet worden verruimd.” 

Maximale inzet
Om de gewenste ‘top of mind positie’ te claimen bij een zo groot mogelijke groep politici heeft  BLN-Schuttevaer vlak voor het moment dat de programma’s werden geschreven een gepersonaliseerde flyer uitgestuurd naar alle regio’s. De flyer maakt de kracht en toegevoegde waarde van de binnenvaart in één oogopslag duidelijk. Daarnaast biedt het document per provincie een glashelder overzicht van alle kansen die binnen handbereik liggen. De aanpak en timing van deze actie blijken een schot in de roos. Ook de diverse vaarbezoeken, gastcolleges voor politici en de inzet van de afdelingen hebben ertoe geleid dat de binnenvaart een rol speelt in de partijprogramma’s van de grootste politieke partijen van de negen (voor de binnenvaart belangrijke) provincies. Bekijk hier het totaaloverzicht.

Nog volop werk aan de winkel
Het voorbereidende werk is achter de rug”, aldus directeur Co Abercrombie. “We zijn verheugd met het resultaat tot nu toe. Het is echter zaak om de voortgang na de verkiezingen nauwlettend te blijven monitoren om ervoor te zorgen dat de voornemens ook tot uitvoer komen. Vanzelfsprekend zitten wij hier als binnenvaartbrancheorganisatie bovenop”. 
 

WORD LID VAN KONINKLIJKE BLN-SCHUTTEVAER

U las zojuist één van de vrij beschikbare nieuwsberichten van Koninklijke BLN-Schuttevaer.Meer nieuws >>>