BLN trekt aan de bel bij Tweede Kamer
19 mei 2020489 weergaven

Mede op verzoek van Kamerleden heeft het kantoor van BLN-Schuttevaer de binnenvaartwoordvoerders in de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de binnenvaart en de Coronacrisis.

 

We hebben aangegeven dat de grootste klap is gevallen in de passagiersvaart, zowel voor de dagtochten als de hotelschepen. Daar is de vraag teruggevallen naar nul. Voor de hotelschepen met vast personeel is de NOW regeling bruikbaar. Ook ontstaat er op korte termijn enige liquiditeitsruimte doordat rente en aflossingen aan de banken tijdelijk zijn opgeschort. Dat is echter wel een sigaar uit eigen doos.

Omdat ondernemingen in de passagiersvaart direct getroffen zijn door de Coronabeperkingen kunnen zij een beroep doen op de TOGS regeling. Maar die 4.000 euro is in de meeste gevallen niet genoeg om aan bestaande verplichtingen te kunnen voldoen. Bovendien ziet het er met de anderhalve meter maatregel niet naar uit dat dat de komende seizoensmaanden veel beter zal worden. Veel ondernemingen staan daarmee op omvallen.

 

BLN-Schuttevaer heeft samen met het CBRB aangegeven dat de regeling voor seizoenswerk moet worden uitgebreid en dat er een noodfonds moet komen voor dit deel van de binnenvaartsector. Dat verzoek is vorige week neergelegd bij de Ministers van I&W en EZ.

 

In het binnenvaartgoederenvervoer zijn vooral problemen doordat geen van de bestaande overheidsregelingen toegankelijk zijn voor de MKB-gezinsbedrijven. Een aantal leden in de droge lading melden ons bijvoorbeeld een halvering van hun omzet over de laatste vier maanden van dit jaar in vergelijking tot vorig jaar. Ook hebben we aangegeven dat sommige schepen zijn stilgelegd en de bemanning naar huis is gestuurd. Zowel de volumes (het aanbod van te vervoeren goederen) als de vrachtprijzen in de droge lading zijn door het grote aanbod aan schepen fors gedaald.

De NOW-regeling is voor de gezinsbedrijven niet van toepassing (meestal geen vast personeel) en de TOGS-regeling ook niet omdat de problemen niet voortvloeien uit de Coronamaatregelen maar uit de vraaguitval. Opschorting van rente en aflossing op de scheepshypotheek en de Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC) geven vandaag even lucht maar verschuiven de liquiditeitsproblemen naar de toekomst omdat het aan de banken moet worden terugbetaald. Ook hier is sprake van een sigaar uit eigen doos.

 

We hebben de Kamerleden duidelijk gemaakt dat is zuur is voor deze categorie ondernemers. In alle scenario’s zien we ondanks de verlichting van de Coronamaatregelen een economische recessie en dat maakt de situatie niet veel beter. Het ladingaanbod voor de industrieën en de bouw en dus ook de vrachtprijzen blijven dan structureel laag en de eventuele reserves raken op.

 

We hebben afgesloten met de oproep dat als we vervoer over water in den brede willen behouden, juist ook in het kader van klimaat- en modalshift doelstellingen (ook EU Green deal zet in op meer goederen over water en spoor), er meer maatregelen moeten komen om deze ondernemingen (ook met kleine schepen) niet te laten omvallen, want weg is weg zo leert ons. Meer over water begint bij behouden wat er nu is.

 

Inmiddels hebben een groot aantal Kamerleden hierover (schriftelijke) vragen aan de Minister gesteld.

 

WORD LID VAN KONINKLIJKE BLN-SCHUTTEVAER

U las zojuist één van de vrij beschikbare nieuwsberichten van Koninklijke BLN-Schuttevaer.Meer nieuws >>>