Kabinet kiest voor klimaat in miljoenennota
21 september 2021194 weergaven

Koninklijke BLN-Schuttevaer ziet een groene begroting, maar mist broodnodige investeringen in infrastructuur

 

Hoewel de begroting die het demissionaire kabinet vandaag tijdens Prinsjesdag presenteerde vooral in het teken staat van onderwerpen die vooruit worden geschoven, blijkt duurzaamheid één van de speerpunten waar wel aandacht voor is. Zo wordt het komende jaar flink ingezet op maatregelen die de uitstoot van CO2 moeten terugdringen. Een thema waar in de, nu al, groene modaliteit binnenvaart volop aandacht voor is. Koninklijke BLN-Schuttevaer juicht de aandacht voor dit onderwerp toe, maar onderstreept het belang van koers houden conform de afspraken in de Green Deal binnenvaart. Daarnaast valt in de gepresenteerde plannen vooral het gebrek aan budget voor onderhoud en vervanging van de natte infrastructuur op. Eerder gingen wij onder andere op nationale radio en TV op de barricade voor extra geld naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer over de erbarmelijke staat van onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Organisaties als TLN, Bouwend Nederland en de Waterbouwers deden een zelfde appel. Desondanks staan de genoemde voornemens in de vandaag gepresenteerde miljoenennota in schril contrast tot de daadwerkelijke maatregelen die nodig zijn om Nederland in beweging te houden.

 

Vergroening

Het thema vergroening speelt deze derde dinsdag van september een hoofdrol. In het komende begrotingsjaar worden miljarden euro’s extra uitgegeven aan klimaatdoelstellingen. Het gros daarvan gaat naar maatregelen die de uitstoot van CO2 moeten verminderen. BLN-Schuttevaer pleit in dit kader voor een scherper vizier op de rol van de binnenvaart in het terugdringen van de CO2 uitstoot in het transport. Nu ligt de focus in de begroting vooral op elektrisch rijden en investeringen in zonne- en windparken. De binnenvaartsector heeft zich in de Green Deal binnenvaart geconformeerd aan de belofte om de uitstoot van CO2 in 2030 fors te reduceren door bijmenging met veilige en betaalbare biobrandstof en door nieuwe schone schepen op waterstof en batterijtechniek in de vaart te nemen. Tel daar de gewenste modal shift bij op en de binnenvaart kan gegarandeerd een substantiële bijdrage leveren aan de gewenste verduurzaming. Zo maken we vaart met een groene toekomst van Nederland en Europa.

 

Infrastructuur

Op het gebied van infrastructuur brengt de begroting van 2022 geen extra’s. Het budget voor instandhouding van bestaande infrastructuur is structureel te laag. Al in 2015 constateerde de Algemene Rekenkamer een tekort van 400 miljoen euro op onderhoud van vaarwegen tot 2020. Dit verschil is bij lange na nog niet ingelopen. Uit de begroting die vandaag werd gepresenteerd blijkt dat het onderhoudsbudget voor de zichtjaren 2022 en 2023 weliswaar wat wordt verhoogd om de acute problemen het hoofd te bieden, maar dat is ontoereikend. Bovendien worden de jaren erna hoogst onzeker omdat lange termijn beslissingen worden doorgeschoven naar het volgende kabinet. De binnenvaart ondervindt bijna dagelijks hinder van de slechte staat van onderhoud. Onder andere op de Maascorridor, de Brabantse kanalen en de Oranjesluizen lopen problemen regelmatig hoog op. De grote vertragingen, vanwege extra wachttijd of erger nog omvaren, hebben een negatieve weerslag op de betrouwbaarheid van de binnenvaart en staan daarmee de gewenste modal shift in de weg.

 

Arbeidsmarkt

Het gaat nog beter met de Nederlandse economie dan gedacht en deze groeit dit jaar met 3,9 procent. De werkloosheid loopt licht op tot 3,5 procent in 2022, maar is nog steeds laag te noemen. Voor Nederland en voor onze economie is dat een positief punt. Voor een sector als de onze waar het al lang moeilijk is om gekwalificeerde mensen te vinden, maakt het thema arbeidsmarkt nog belangrijker.

 

Modal shift

Het Rijk blijft ook in 2022 de modal shift van weg naar water stimuleren met onder andere een subsidieregeling voor de aanleg van kademuren. Er wordt een start gemaakt met een uitvoeringsprogramma voor duurzamer, veiliger en efficiënter goederenvervoer op de corridor Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Daarnaast wordt verder invulling gegeven aan de implementatie van de Europese verordeningen EMSWe (Europees Maritime Single Window) en eFTI (Papierloos Transport) en de samenwerking met douane, havens en hun port community systemen om data te delen in het transport. Bij Bergambacht worden nieuwe Rijksligplaatsen gerealiseerd. Dit om het tekort aan ligplaatsen op de vaarweg tussen Rotterdam en Amsterdam aan te pakken en de modal shift van weg naar water te versterken.

 

Begrotingsbehandeling Tweede Kamer

Op basis van de vandaag gepresenteerde begroting gaat BLN-Schuttevaer verder met haar stevige lobby bij de Tweede Kamer om thema’s als onderhoud, modal shift en vergroening in de binnenvaart, onderwerpen die in onze ogen niet de aandacht en middelen hebben gekregen die noodzakelijk zijn, tijdens de behandeling van de begroting hoger op de agenda te krijgen. Daarnaast maken wij ons sterk om ook in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet meer focus op deze belangrijke thema’s te realiseren.

 

Boodschap aan de regering: ‘stimuleer vervoer over water!’

Een goede bereikbaarheid van belangrijke economische regio’s is cruciaal om te kunnen blijven profiteren van de groei van de wereldhandel en goederenstromen. De Nederlandse binnenvaart, met de grootste en de modernste binnenvaartvloot van Europa, kan een flinke bijdrage leveren aan de uitdagingen waar Nederland voor staat op het gebied van mobiliteit en CO2 reductie. De regering doet er daarom verstandig aan om vervoer over water te blijven stimuleren om de grote maatschappelijke voordelen optimaal te benutten.

WORD LID VAN KONINKLIJKE BLN-SCHUTTEVAER

U las zojuist één van de vrij beschikbare nieuwsberichten van Koninklijke BLN-Schuttevaer.Meer nieuws >>>