Quarantaine en actuele ontwikkelingen!
20 oktober 2020414 weergaven

Waarschijnlijk heeft u recent het artikel in weekblad Schuttevaer gelezen over de maatregelen waar de Duitse regering momenteel aan werkt. Een modelverordening voor nieuwe coronaregels zou moeten bepalen dat goederenvervoerders dat langer dan 72 uur in een risicogebied is geweest, 14 dagen in quarantaine moet. Zie hier ook het gehele artikel waar onze Duitse zusterorganisatie (BDB) de bron van is.
https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2020/10/19/vervoerders-mogelijk-massaal-in-quarantaine-bdb-in-opstand/

Inmiddels zijn wij ook druk aan de gang gegaan om te kijken in hoeverre dit de vitale vervoerstak binnenvaart zal gaan raken en hoe wij hiermee moeten omgaan. Op dit moment verkeren wij in het stadium van zoveel mogelijk informatie verzamelen. Uit een gesprek met de BDB hebben wij begrepen dat het om een modelverordening gaat waarvan Duitsland verwacht dat de deelstaten deze nader gaan uit te werken en implementeren.

Wat betekent dat: dat betekent dat het de deelstaten vrij staat om naar bevind van zaken te handelen om de modelverordening al dan niet van kracht te stellen voor een bepaalde tak van vervoer en voor hun deelstaat. Voor onze sector kan dit tot een hele vervelende en lastige situatie gaan leiden.
Een voorbeeld: een personeelslid aan boord gaat in Nordrhein Westfalen van boord. Nordrhein Westfalen heeft de modelverordening niet van kracht verklaard, geen quarantaine plicht dus . Echter het personeelslid, moet naar Nedersaksen want daar woont hij. Nedersaksen heeft de modelverordening wel van kracht verklaart. Dan betekent dat, dat de man daar alsnog 14 dagen in Quarantaine moet. Dit is slechts één voorbeeld.

Wat gaan wij proberen te doen: allereerst de situatie heel nauwlettend volgen, wat heeft de BDB kunnen bereiken etc. Uiteraard zullen wij de BDB daar ook bij ondersteunen.
In ons land zullen wij via het Ministerie aandringen op een uitzondering van deze regel voor de vitale sector binnenvaart. Dat kan de Minister van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet zomaar bewerkstelligen. Maar wij dringen er daarom bij haar op aan actie te ondernemen richting de Minister President, zodat hij er van doordrongen wordt dat deze Duitse wetgeving het hele vervoer over water dreigt lam te leggen. We hebben nog wat tijd, want de invoering zou begin november van kracht moeten zijn.
Daarnaast is er ook contact met partijen als de NPRC om er voor te zorgen dat ook de druk vanuit de verladers gevoeld wordt om er voor te zorgen dat dit niet gaat gebeuren. Natuurlijk doen wij dit ook in gezamenlijk met het IWT platform om ook vanuit die hoek druk te zetten.

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via deze app.


 

WORD LID VAN KONINKLIJKE BLN-SCHUTTEVAER

U las zojuist één van de vrij beschikbare nieuwsberichten van Koninklijke BLN-Schuttevaer.Meer nieuws >>>