Stikstofproblematiek mag zand-, grind-, en grondtransport door binnenvaart niet verstikken
23 oktober 20191367 weergaven

Koninklijke BLN-Schuttevaer protesteert samen met MKB-Nederland tegen impasse rond de  stikstofproblematiek. De binnenvaart is samen met onder ander natte aannemers en de bouw één van de getroffen branches en we zien dat snelle oplossingen nog uitblijven terwijl de urgentie voor het bedrijfsleven toeneemt. Wij vrezen dat echte oplossingen maanden op zich laten wachten. Die tijd is er niet. In het zand-, grind- en grondtransport over water droogt het werk op. Oplossingen kunnen en mogen niet langer uitblijven, daarvoor is de urgentie te groot. Snelle maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat bedrijven onnodig omvallen.

 

Gezamenlijk hebben we de Tweede kamer gevraagd nu snel stappen te zetten om uit de impasse te komen. Dat kan door een drempelwaarde instellen. MKB-Nederland stelt voor dat binnen een maand een drempel wordt ingesteld van minimaal 1 mol/ha die voor het hele land gelijk is. Met deze drempelwaarde kunnen talloze projecten die geen of nauwelijks stikstof uitstoten, snel weer worden opgestart zonder dat daarvoor lange vergunningsprocedures nodig zijn. Dat lenigt de nood van veel bedrijven die hun problemen met de dag groter zien worden. Daarnaast moet de vergunningverlening weer snel op gang gebracht worden met ecologische toetsen. Ook kleinere bouwprojecten moeten snel weer van de grond. De provincies doen daar nog onvoldoende mee.

 

BLN Schuttevaer heeft daarnaast in gesprekken met de Tweede kamer aangegeven dat de binnenvaart door de lage emissie per ton kilometer juist een bijdrage kan leveren aan de stikstofproblematiek in Nederland als meer transport van de weg naar het water gaat. Ook het door de overheid financieel stimuleren van de inbouw van Stage5 en Euro6 motoren in schepen helpt de uitstoot van stikstof te verminderen.

 

BLN-Schuttevaer is zich van het belang om sterk in te zeten op snelle oplossingen voor de stikstofproblematiek volledig bewust. In al onze contacten zullen we de ernst van de situatie voor een belangrijk deel van de binnenvaart onder aandacht blijven brengen en aandringen op snelle en werkbare oplossingen.

WORD LID VAN KONINKLIJKE BLN-SCHUTTEVAER

U las zojuist één van de vrij beschikbare nieuwsberichten van Koninklijke BLN-Schuttevaer.Meer nieuws >>>