Scheepvaart dringt aan op tijdelijke oplossing in Boskoop (4)
14 oktober 2019605 weergaven

In Boskoop moet de prioriteit liggen bij het vinden van een tijdelijke oplossing om de scheepvaart weer mogelijk te maken. De hefbrug bij Boskoop blijft nog minimaal twee weken gestremd. Een second opinion heeft uitgewezen dat de situatie ernstiger is dan eerder aangenomen. Het repareren van de huidige problemen vergt nog minstens twee weken, en verdere uitloop niet is uitgesloten Het is op dit moment dus nog niet te zeggen wanneer de brug weer in gebruik kan worden genomen.

 

Veel vertraging scheepvaart

Eerder werd gesproken over het uittillen van de hef waarna het scheepvaartverkeer hervat zou kunnen worden. De provincie houdt nu echter alle opties open en wil geen uitspraak doen over de duur van de vaarwegstremming. Er is vooralsnog dus geen doorgaande verbinding over de Gouwe mogelijk voor de scheepvaart. Grote schepen, zoals de containerschepen, kunnen met beperkingen (containers twee hoog in plaats van drie hoog) over Amsterdam omvaren. De vertraging hierdoor kan oplopen tot 16 uur. Schepen langer dan 80 meter of breder dan 9,50 meter moeten een speciale ontheffingsvergunning aanvragen voor de Kostverlorenvaart.

 

Tijdelijke oplossingen

Koninklijke BLN-Schuttevaer is teleurgesteld dat de stemming zo lang moet duren. De Gouwe is een belangrijke doorgaande route voor de binnenvaart waar jaarlijks naast bouwstoffen en droge bulk, 100 000 containers over worden vervoerd. Door deze storing neemt de planbaarheid en betrouwbaarheid van vervoer over water af en dat kan leiden tot een verschuiving van lading naar de weg, en daar zit niemand op te wachten. De omvaarroute is lang en complex en de containerschepen nemen via deze route 1/3 minder lading mee.

BLN-Schuttevaer roept de provincie op om zo spoedig de route vrij te maken voor de scheepvaart. Daarbij moeten alle tijdelijk oplossingen worden onderzocht inbegrepen het onderzoeken van beperkte openingen (desnoods om slechts twee lagen containervaart mogelijk te maken), het vastzetten van de brug op de beperkte doorvaarthoogte of het tijdelijk uitnemen van het hefdeel door het op pontons uit te varen. Die planning moet parallel lopen aan het traject van de structurele werkzaamheden om in de toekomst de brug weer betrouwbaar te laten werken. BLN-Schuttevaer heeft aangeboden om over die tijdelijke oplossingen mee te denken.

WORD LID VAN KONINKLIJKE BLN-SCHUTTEVAER

U las zojuist één van de vrij beschikbare nieuwsberichten van Koninklijke BLN-Schuttevaer.Meer nieuws >>>