Op weg naar de Europese beroepskwalificaties in 2022, wat gaat er veranderen?
11 maart 2021649 weergaven

De afgelopen jaren is er al regelmatig gecommuniceerd over de nieuwe EU Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (Richtlijn (EU) 2017/2397).
Deze richtlijn zorgt ervoor dat in heel Europa de opleidingen en examens voor matroos en schipper aan dezelfde minimale eisen voldoen. Een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Oostenrijk die geslaagd is voor het examen heeft dan dezelfde vaardigheden (competenties) als een matroos of schipper uit bijvoorbeeld Slowakije. Deze Europese Richtlijn is in 2017 vastgesteld na een traject van bijna 10 jaar. In de jaren daarna is er gewerkt aan de standaarden, de daadwerkelijke inhoud van de examens.

Zoals het altijd gaat in Europese overleggen is het een traject van veel onderhandelen. Soms win je wat, soms verlies je wat. Een Nederlandse delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de opleiders en het Ministerie van I&W heeft hier hard aan gewerkt. De binnenvaartbranche is via ESO (European Skippers Organisation) en EBU (European Barge Union) bij deze ontwikkelingen betrokken geweest. BLN-Schuttevaer is via de ESO vertegenwoordigd.

De praktijkexamens zoals deze de laatste jaren in Nederland worden afgenomen, hebben als voorbeeld gediend. Helaas is het niet gelukt om deze manier van examineren één op één in Europa toepasbaar te maken. Een grote stap voorwaarts is wel dat elke matroos en schipper in opleiding als laatste toetsing een praktijkexamen af moet leggen. Kortom, hij of zij kan laten zien wat hij of zij écht kan.

Ook zijn de toelatingseisen aangescherpt en Europees gelijk getrokken. In enkele gevallen is dit minder gunstig maar er zijn ook veel verbeteringen. Wist u bijvoorbeeld dat er voor de kwalificatie van schipper vanaf 2022 maar 3 jaar vaartijd nodig is? Dit is nu nog 4 jaar.

Nieuwe medewerkers die als deksman gaan starten zullen een veiligheidstraining moeten volgen voordat men de eerste keer aan boord gaat. Dit zal waarschijnlijk een 3-daagse training worden.

Voor het Praktijkexamen matroos gaan er toelatingseisen komen en is de vereiste vaartijd van 60 naar 90 vaardagen gegaan. Het opleidingstraject moet minimaal 9 maanden duren. Over deze toelatingseisen en de duur van de opleiding zijn we met het Ministerie in gesprek om hier een goede invulling aan te geven zodat er niemand buiten de spreekwoordelijke boot valt.

Tevens kan je straks na 360 vaardagen én een theorie + praktijkexamen, matroos zijn. 
Matroos worden op alléén vaartijd is niet meer mogelijk.

Als je zonder enige binnenvaartopleiding met de opleiding schipper wilt starten zal je eerst de vaardigheden van matroos aan moeten tonen. Hoe dit precies uitgevoerd gaat worden is nog niet bekend.

Het verkorte traject Praktijkexamen schipper gaat ook veranderden. Men zal straks ná het behalen van de examens nog 180 dagen ervaring op moeten doen.

Voor wat betreft de examens Navigatie 2 (Nu ‘ruime vaarwateren’, straks: ‘Vaarwegen van Maritieme aard’) en Radar zal er inhoudelijk niet veel veranderen.
Bij zowel de vaardigheden van matroos als schipper zal communicatie (intern en extern) een belangrijke rol krijgen. Tevens krijgt de passagiersvaart meer aandacht.

Momenteel wordt er met het Ministerie gesproken over de uiteindelijk invulling van de examens en, niet geheel onbelangrijk, de overgangsregelingen. Hoe gaat men om met leerlingen die nu al een BBL of BOL opleiding volgen? En hoe gaat men om met al eerder behaalde CBR-(deel)examens of het Diploma Aspirant Schipper? (Deel)examens zijn nu 2 jaar geldig en het diploma onbeperkt. Wij zetten ons, samen met de opleiders, in om hier een goede overgangsregeling voor te kunnen treffen.

De verwachting is dat het Ministerie van I&W hier eind maart meer over bekend  zal maken.

Bekijk hier het overzicht van de nieuwe eisen per 17 januari 2022

WORD LID VAN KONINKLIJKE BLN-SCHUTTEVAER

U las zojuist één van de vrij beschikbare nieuwsberichten van Koninklijke BLN-Schuttevaer.Meer nieuws >>>