Werkgevers- en werknemersorganisaties introduceren Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart
23 oktober 2018321 weergaven

Sociale partners in de Binnenscheepvaart (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer namens de werkgevers en Nautilus International en CNV Vakmensen namens de werknemers) hebben gezamenlijk Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart opgesteld.  
Aanleiding daartoe is het feit dat partijen niet meer met elkaar kunnen onderhandelen over een algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao nu de daarvoor vereiste representativiteit niet meer kan worden aangetoond. Het doel van de Model Arbeidsvoorwaarden is dan ook om het arbeidsrechtelijke raamwerk, dat is opgebouwd in het kader van de voormalige bedrijfstak-cao, in stand te houden, zodat het kan blijven dienen als uitgangspunt voor individuele arbeidsovereenkomsten en ondernemings-cao’s. ...

WORD LID VAN KONINKLIJKE BLN-SCHUTTEVAER

Word lid van Koninklijke BLN-Schuttevaer en download de app om toegang te krijgen tot alle nieuwsberichten, u profiteert ook nog eens van o.a. mooie ledenvoordelen, hulp via de telefonische helpdesk en toegang tot al onze events. Daarnaast helpt u ons met uw contributiebijdrage ‘Vaart te maken’ met het bouwen van een duurzaam toekomstperspectief voor de binnenvaart.Login of meld je aan