Over het beleidsterrein Sociaal & Onderwijs

Koninklijke BLN-Schuttevaer streeft naar een Europess afgestemd scholingsbeleid, waar carriereperspectief en life long learning de basis vormen voor de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de binnenvaart. De toekomst van de sector hangt in grote mate af van voldoende en kwalitatief goed personeel. Opleiden gaat verder dan kennis vergaren en een vak leren. Het gaat ook om karaktervorming en het vergroten van verschillende handelingsperspectieven. Life long learning is nog lang geen gemeengoed in de sector. Wij zetten ons in om de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het (na)scholingsaanbod te verhogen. We richten ons vooral op het verder ontwikkelen van de ondernemersvaardigheden.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie over het beleidsterrein Sociaal & Onderwijs kunt u contact opnemen met het kantoor via 078-7820565

Maritieme Leergang VMBO in Zwijndrecht een stap dichterbij

12 december 2018 - (606 keer gelezen)
De gemeente Zwijndrecht, LOKET Zwijndrechtse Waard en Koninklijke BLN Schuttevaer stellen alles in het werk om een Maritieme Leergang op het VMBO in Zwijndrecht te starten.
Reageer

Unieke samenwerking maritieme beroepsopleidingen

28 november 2018 - (518 keer gelezen)
De Nederlandse maritieme sector behoort tot de internationale top. Om daar te blijven zijn meer en goed opgeleide vakmensen nodig. Alle aanbieders van maritiem beroepsonderwijs in Nederland - vmbo, mbo …
Reageer

​ Een grote stap naar geharmoniseerde beroepsprofielen voor de binnenvaart

15 november 2018 - (594 keer gelezen)
Het Europese Comité voor standaarden op het gebied van de binnenvaart (CESNI) heeft in zijn bijeenkomst in Praag op 8 november 2018 in totaal 14 standaarden betreffende de beroepskwalificaties aangenomen.
Reageer

Werkgevers- en werknemersorganisaties introduceren Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart

23 oktober 2018 - (932 keer gelezen)
Sociale partners in de Binnenscheepvaart (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer namens de werkgevers en Nautilus International en CNV Vakmensen namens de werknemers) …
Reageer