Over het beleidsterrein Sociaal & Onderwijs

Koninklijke BLN-Schuttevaer streeft naar een Europess afgestemd scholingsbeleid, waar carriereperspectief en life long learning de basis vormen voor de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de binnenvaart. De toekomst van de sector hangt in grote mate af van voldoende en kwalitatief goed personeel. Opleiden gaat verder dan kennis vergaren en een vak leren. Het gaat ook om karaktervorming en het vergroten van verschillende handelingsperspectieven. Life long learning is nog lang geen gemeengoed in de sector. Wij zetten ons in om de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het (na)scholingsaanbod te verhogen. We richten ons vooral op het verder ontwikkelen van de ondernemersvaardigheden.  

Uw contactpersoon

Voor meer informatie over het domein Sociaal & Onderwijs neemt u contact op met onze beleidsadviseur Onderwijs & Sociaal Peter Brandt via peterbrandt@bln.nl of telefoonnummer 078-782056501

Subsidieregeling ouders met een trekkend bestaan verlengd

13 juli 2018 - (220 keer gelezen)
Goed nieuws voor ouders met kinderen op het schippersinternaat. De Staatscourant van 13 juli 2018 bericht dat de subsidieregeling 'Opvang kinderen van ouders met een trekkend bestaan' is verlengd tot 31 …
Reageer

Subsidieregeling wanneer u werkt met BBL'ers

05 juli 2018 - (230 keer gelezen)
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, …
1 reacties

Opleiding Bevrachter Binnenvaart in september van start

02 juli 2018 - (302 keer gelezen)
Op 6 september 2018 start een nieuwe ronde van de opleiding Bevrachter Binnenvaart. Samen met CBRB en Inholland Academy hebben we deze opleiding opgezet, omdat er vanuit de bevrachtingswereld behoefte …
Reageer

Alle hens aan dek voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

05 juni 2018 - (283 keer gelezen)
Deze week presenteerde het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) op de beurs Maritime Industry de strategische arbeidsmarktagenda Alle hens aan dek – Samen aan de slag voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. …
Reageer