Over het beleidsterrein Sociaal & Onderwijs

Koninklijke BLN-Schuttevaer streeft naar een Europess afgestemd scholingsbeleid, waar carriereperspectief en life long learning de basis vormen voor de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de binnenvaart. De toekomst van de sector hangt in grote mate af van voldoende en kwalitatief goed personeel. Opleiden gaat verder dan kennis vergaren en een vak leren. Het gaat ook om karaktervorming en het vergroten van verschillende handelingsperspectieven. Life long learning is nog lang geen gemeengoed in de sector. Wij zetten ons in om de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het (na)scholingsaanbod te verhogen. We richten ons vooral op het verder ontwikkelen van de ondernemersvaardigheden.  

Uw contactpersoon

Voor meer informatie over het domein Sociaal & Onderwijs neemt u contact op met onze beleidsadviseur Onderwijs & Sociaal Peter Brandt via peterbrandt@bln.nl of telefoonnummer 078-782056501

Word ook succesvol ondernemer in de binnenvaart

05 januari 2018 - (447 keer gelezen)
Goed ondernemerschap is van groot belang voor het succes van je onderneming. Inholland Academy biedt je in nauwe samenwerking met branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centaal Bureau voor de …
Reageer

Minimumloon Duitsland, Frankrijk en nu ook Oostenrijk

22 december 2017 - (326 keer gelezen)
Er is afgelopen jaar veel te doen geweest over het minimumloon in verschillende landen. Om een goed overzicht te geven hebben we daarom het een en ander onder elkaar gezet.
Reageer

Onderzoek naar boetebeleid ILT

08 december 2017 - (504 keer gelezen)
Op 6 december 2017 heeft het Strategisch Brancheoverleg met ILT plaatsgevonden. Een van de onderwerpen die op de agenda stond is de evaluatie van het handhavings- en boetebeleid van ILT.
Reageer

Opleiding richting scheepvaart biedt meeste baangarantie en staat in top 3 van best verdienende beroepen

06 december 2017 - (4096 keer gelezen)
Het is op dit moment een hot topic: de mismatch tussen wat wij gaan studeren en op welke afgestudeerden werkgevers nu echt zitten te wachten. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat een opleiding richting …
Reageer