AANTREKKELIJKE ARBEIDSMARKT

Binnenvaartondernemingen zijn aantrekkelijke en moderne werkgevers. Met aandacht voor ontplooiing, groei en sociale omstandigheden van bemanningsleden.

Daarmee gaan we de concurrentie op de arbeidsmarkt aan. Om nieuwe mensen te zoeken en de bestaande te behouden.

De binnenvaart is een unieke sector altijd op zoek naar uniek personeel en unieke ondernemers. Personeel vormt dé key-succes factor in de bemensing van de vloot. Om daarin succesvol te zijn is het een vereiste dat binnenvaartondernemingen aantrekkelijke en moderne werkgevers zijn. Er moet ruimte zijn om met verschillende achtergronden en met verschillende niveaus aan boord aan het werk te gaan en snel verantwoordelijkheid te dragen. Om te groeien en bij te blijven is het belangrijk dat leven lang leren en ondernemerschap niet alleen gefaciliteerd, maar vooral ook gestimuleerd worden.

Op basis van die uitgangspunten kan de sector de concurrentie op de arbeidsmarkt aangaan. Om nieuwe mensen te zoeken en de bestaande te behouden. Sector, nautische opleidingsinstituten en werknemersorganisaties werken hier zij aan zij.