ALLE GOEDEREN VOOR ELKE KLANT

Alleen met een vloot van zowel kleine als grote schepen kunnen de voordelen van vervoer over water ten volle worden benut.

Het aantrekkelijk houden van bestaande kleine schepen, het experimenteren met innovatieve logistieke concepten en een overheidsbeleid dat vervoer over water ook voor kleinere vaarwaters stimuleert zijn aspecten die bijdragen aan het behoud van de diversiteit en het serviceniveau van de binnenvaartvloot.

De binnenvaart is van oudsher in staat geweest om alles wat er te vervoeren was, voor alle klanten, naar alle plaatsen te brengen. Met een breed scala aan schepen en met alle partijgroottes werd maatwerk geleverd. Kaas en zakken cement per beurtschip. Graan per motorschip en duizenden tonnen kolen per sleepschip. Vandaag 500 containers op een verband, auto’s en chemie per schip maar ook rustig 250 ton moutgerst. Met een uniek en fijnmazig vaarwegennet biedt Nederland alle kansen om vervoer over water te laten bijdragen aan bereikbaarheid en het terugdringen van het gebruik van energie. Daarbij is er ook in de nabije toekomst alle ruimte voor een diverse vloot waarbij naast grote partijen voor groot vaarwater ook kleinere partijen en locaties aan klein vaarwater bediend kunnen worden. Juist in de kleine partijen is vervoer over de weg vaak een alternatief. Overheid en sector streven er naar om de voordelen van deze unieke manier van transport voor verladers in stand te houden en te stimuleren.