BEKEND MAAKT BEMIND

Imago is iets dat anderen van je vinden. Binnenvaartondernemers weten allang wat de kracht van de sector is. Nu is het zaak dat heel Nederland dit te weten komt.

Verladers, ontvangers, vaarwegbeheerders, toeleveranciers, overheden én het grote publiek. Iedereen moet de binnenvaart op waarde weten te schatten. De sector verdient het om gezien te worden als de krachtige modaliteit die het is. Via vervoer over water worden goederen op de schoonste en meest klimaatvriendelijke manier naar bestemmingen vervoert met de minste maatschappelijke overlast. In de binnenvaart wordt serieus werk gemaakt van het verminderen van emissies en CO2 uitstoot. Groen is the way to go voor de binnenvaart.

De betrouwbaarheid van de sector is een andere reden waarom vervoer over water een top of mind positie in het brein van verladers verdient. Je kunt bouwen op de binnenvaart als het gaat om veilig en planbaar vervoer binnen verschillende logistieke ketens.

Daarnaast is het belangrijk dat jongeren en zij-instromers overtuigd worden van het feit dat werken in de binnenvaart niet anders kan worden omschreven dan als een avontuur. Het werk is leuk, uitdagend en vrij. Bovendien kom je er letterlijk verder mee. Perspectief genoeg!

Dat gewenste imago komt helaas niet vanzelf, daar moeten we dagelijks keihard aan werken. Naast presteren is het zaak om te communiceren. En dat dan ook nog eens op de juiste manier. Een boodschap in de juiste stijl en vorm, die aankomt bij de verschillende doelgroepen. Koninklijke BLN-Schuttevaer gaat communiceren op maat. En zet alle zeilen bij om de binnenvaart nog zichtbaarder te maken. Wij nodigen iedereen in en rond de sector uit om zowel letterlijk als figuurlijk aan boord te komen om de binnenvaart het imago en de bekendheid te geven die de sector verdient.

Gerelateerd nieuws