FACILITERENDE INFRASTRUCTUUR

Om vervoer over water een grotere rol te geven binnen het Nederlandse en Europese goederenvervoer moet de infrastructuur meegroeien en in stand gehouden worden.

Een uniek kanalenstelsel, bevaarbare rivieren en betonde zeegaten hebben vervoer over water vleugels gegeven. Vergroting van sluizen, ruimere bediening en het verhogen van doorvaarthoogtes hebben de schaalvergroting en omloopsnelheden van de binnenvaart verder gefaciliteerd. Klimaat- en natuurontwikkelingen, regionalisatie, een afslankende overheid en nieuwe multimodale logistieke concepten vormen de uitdagingen waarbinnen vervoer over water in de toekomst vormgeven moet worden. Nieuwe slimme multimodale logistiek vraagt om een adequaat netwerk aan overslagkades.

Belangen van vervoerders en ladingeigenaren lopen hier parallel. Om het potentieel van vervoer over water optimaal te benutten is het belangrijk om toekomstig infrastructureel beleid, binnen alle bestuurslagen, vorm te gegeven samen met verladers, logistieke dienstverleners en vervoerders.

Met de grootste binnenvaartvloot van Europa en alle Europese kanalen en rivieren als haar werkterrein zetten Koninklijke BLN-Schuttevaer, de Nederlandse overheid, de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, rivierencommissies en de Europese commissie zich gezamenlijk in om de infrastructuur binnen Europese goederencorridors te verbeteren en vervoer over water te faciliteren. De prioriteit ligt daarbij bij de vaarwegen, de infrastructuur en de faciliteiten in Duitsland.

Lig- en overnachtingsplaatsen en steigers en kades om bemanning van en aan boord te laten komen maken daar integraal deel van uit.

Dan gaat het onder meer over het garanderen van aflaaddieptes op kanalen, in havens en vooral op rivieren Door bediening van kunstwerken af te stemmen op veranderende logistieke eisen. En door via informatietechnologie betere doorstroming te faciliteren.

Gerelateerd nieuws