Ondernemerschap

Om de kwaliteit van vervoer verder te verhogen is het essentieel dat de relatie tussen vervoerder en klant wordt versterkt.

Logistieke ketens over water vervullen voor afnemers een essentiële rol in hun logistieke processen. Duurzame relaties tussen alle partijen verhogen de toegevoegde waarde. De binnenvaartmarkt bestaat vandaag de dag uit verschillende mogelijkheden en keuzes. En over voorwaarden en prijzen horen heldere afspraken te bestaan. Het bieden van vervoerszekerheid aan klanten is een vanzelfsprekend element in de aangeboden vervoersdiensten.

Aangezien klanten van vervoer over water vaak van een groot aantal schepen gebruik maken is samenwerking tussen de vervoerders een belangrijke voorwaarde om passende vervoersdiensten te kunnen leveren. De logistieke dienstverlening kan worden neergelegd bij een daarin gespecialiseerd bedrijf of als vervoerders gezamenlijk worden opgepakt. Denk aan coöperaties als PTC, NPRC of ELV (het gefotografeerde schip is lid van ELV en is gefotografeerd op het moment van lossen in Haastrecht).  

Inzicht in de klantwensen maakt het mogelijk om de kwaliteit verder te verhogen, de logistieke keten te ontzorgen en toegevoegde waarde te leveren. IT systemen maken de logistieke keten over water inzichtelijk onder meer op het gebied van de locatie van de lading en de aflevertijdstip.

Veiligheid van vervoer over water is een belangrijk element in de keus van verladers voor de binnenvaart als modaliteit. Het verder terugbrengen van het aantal ongevallen in de binnenvaart is daarmee een bepalende succesfactor. Zowel in het vervoer van gevaarlijke stoffen als in de overige ladingsoorten maken programma’s om incidenten terug te dringen deel uit van het ondernemen.