Regie op de keten

Om de concurrentiekracht van vervoer over water te behouden is samenwerking tussen ketenpartners een bepalende succesfactor.

Bij vervoer over water is een groot aantal partijen betrokken. Verladers, overslagbedrijven, terminals, ontvangers, logistiek dienstverleners en vervoerders vervullen elk een essentiële rol. Voor vervoerders is het belangrijk om inzicht te hebben in het integrale vervoersproces. In het meest ideale geval is voor de vervoerder ook een sturende en betrokken rol weggelegd. Samenwerking in de keten is daarvoor een vereiste. Vervoerders zullen daarbij onderscheidende diensten moeten leveren in hun specifieke ketens. Omvang, frequentie, samenstelling en serviceniveau van het vervoer komen in overleg binnen de keten tot stand. Vervoerders zijn daarmee betrokken bij de regie over de keten of nemen in een samenwerkingsverband of coöperatie zelf de regie.

Ook allerhande toekomstontwikkelingen vragen om een strakke regie op de keten. Bijvoorbeeld om invulling te kunnen geven aan de vraag tot verduurzaming en de daarmee gaande kosten en beloning is ketensamenwerking nodig. Ditzelfde geldt voor de veranderende goederenstromen als gevolg van de energietransitie, verschuivende productlocaties (denk aan 3D printing) en wijzigende mondiale logistiek.