SAMEN VOORTVAREND

Bij een krachtige bedrijfstak hoort een krachtige professionele belangenbehartiging.

Ondernemers in de binnenvaart ondernemen. Dat kunnen ze prima zelf. Voor hun belangen laten ze zich vertegenwoordigen door hun krachtige branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer. Wij 'maken vaart’ met de invulling van specifieke belangen van ondernemers en collectieve behoeften van de sector. Dit geldt voor een heel brede scope aan onderwerpen. Denk aan nautische zaken, techniek, bemanningen, vergroening, markt en veiligheid. Wij zijn er voor varende ondernemers, reders, bevrachters en operators. Vanuit de filosofie 'verbinden vanuit diversiteit’ bouwt BLN-Schuttevaer aan één sterke community waarin alle stakeholders samenwerken aan duurzaam toekomstperspectief.

Afhankelijk van de onderwerpen formuleren wij voor verschillende contactpartijen heldere standpunten waarin de collectieve belangen van vervoer over water doorklinken. Zowel op Europees als gemeentelijk niveau. Van verladers tot havenbedrijven. Zowel bij publiek als op de arbeidsmarkt.

Op belangrijke overkoepelende punten zoeken we de samenwerking. Voor ondernemen gebeurt dit binnen MKB Nederland, voor de belangen op het gebied van infrastructuur gaan we om tafel met verladersorganisaties, voor intermodaal goederenvervoer schuiven we aan bij brancheorganisaties voor het wegtransport en spoor. Waar nodig sluiten we strategische allianties.