Organisatie

Wij zijn Koninklijke BLN-Schuttevaer. Een ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart. We zetten ons in voor specifieke belangen van ondernemers én collectieve behoeften van de sector. We zijn er voor varende ondernemers, reders, bevrachters, operators en overige vaarweggebruikers. Vanuit onze visie 'verbinden vanuit diversiteit' bouwen we aan één sterke community waarin alle stakeholders samenwerken aan een duurzaam toekomstperspectief voor de binnenvaart. Samen zetten we de binnenvaart met hoofdletters op de kaart.


Voor meer informatie over onze bereikte successen verwijzen we u naar de infographic Wapenfeiten 2017.


Werken bij BLN-Schuttevaer? Kijk dan op onze vacaturepagina.

Nog geen lid van BLN-Schuttevaer? Meld u dan vandaag nog aan als lid

Historie

 • 10 april 2010

  Arie Verberk start als Binnenvaartambassadeur met de inventarisatie van kansen om de binnenvaart beter bestand te maken tegen marktfalen

 • 1 september 2010

  Verberk komt met een advies waarin hij pleit voor professionalisering, samenwerking en bovenal structuur in de sector.

 • 1 maart 2011

  Arie Kraaijeveld wordt aangesteld als voorzitter van het transitiecomité dat aan de slag gaat met het advies van de Binnenvaartambassadeur

 • 5 september 2013

  Als gevolg van het transitieproces wordt Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) opgericht.

 • 3 februari 2014

  Startevent BLN; BLN is defintief operationeel

 • 14 april 2014

  Volledige integratie BBU

 • 14 april 2014

  CBOB wordt definitief onderdeel van BLN in de vorm van een eigen ledengroep

 • 21 mei 2014

  Vereniging Europese Binnenvaartondernemers (VEB) integreert in BLN als ledengroep duwvaart

 • 14 februari 2015

  Tijdens BALV van Koninklijke Schuttevaer is de toetredingsovereenkomst (TTO) tot BLN officieel getekend

 • 3 juni 2015

  VSLB treedt toe tot BLN-Koninklijke Schuttevaer

Koninklijke BLN-Schuttevaer zet koers naar een duurzame toekomst voor de binnenvaart door als ketenbrede branchevereniging alle stakeholders samen te brengen en hun gecombineerde krachten optimaal in te zetten voor individuele ondernemersbehoeften en slagkracht voor de sector.

Missie Koninklijke BLN-Schuttevaer

Beleidsterreinen

Milieu & Innovatie

Koninklijke BLN-Schuttevaer beweegt flexibel mee met de dynamiek van milieu- en innovatiebeleid, op zo'n manier dat de belangen van de binnenvaartondernemer optimaal worden behartigt. Lees verder »

Markt & economie

Koninklijke BLN-Schuttevaer helpt haar leden economisch goed geïnformeerd de markt te betreden, zodat ze kansen en bedreigingen duidelijk kunnen herkennen en in hun voordeel kunnen gebruiken. Lees verder »

Nautisch-technisch & infra

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer zet de ledengroep Schuttevaer zich in voor optimale nautisch-technische omstandigheden in de breedste zin van het woord voor binnenvaartondernemers. Lees verder »

Sociaal & onderwijs

Koninklijke BLN-Schuttevaer streeft naar een Europees afgestemd scholingsbeleid, waar carriereperspectief en life long learning de basis vormen voor de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de binnenvaartsector. Lees verder »

Ledengroepen

Als lid van Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft u de gelegenheid zitting te nemen in één van onze ledengroepen waarin gelijkgestemden met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die specifiek voor hen van belang zijn. De ledengroepen hebben enerzijds tot doel om kennis met elkaar te delen. Door van elkaar te leren helpen we elkaar stappen verder. Anderzijds worden ook vragen en ambities plenair besproken en waar mogelijk opgepakt. Het bestuur en het bureau van Koninklijke BLN-Schuttevaer zijn ondersteunend aan de ledengroepen en zorgen ervoor dat dat de agenda wordt uitgevoerd, de lobby wordt gevoerd en de woordvoering wordt geregeld.

Klik hier voor een overzicht van de ledengroepen.


Commissies

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseren leden zich naar eigen wens. Zo zijn er ledengroepen geformeerd waar leden uit dezelfde niche samen thema's oppakken die hen allemaal aangaan. Daarnaast is ook een aantal commissies in het leven geroepen. Deze kijken ledengroepoverstijgend naar de complete branche en inventariseren welke trends en actualiteiten aandacht en opvolging behoeven.

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer zijn de volgende commissies actief:


Vertegenwoordiging van de keten

Om invulling te geven aan de ambitie om de complete keten te vertegenwoordigen is Koninklijke BLN-Schuttevaer actief aanwezig en betrokken bij diverse overlegstructuren:

Algemene ondernemersbelangen

 • MKB-Nederland & VNO-NCW
 • Nederland Maritiem Land (NML)
 • Deltalinqs
 • ORAM

Europees

 • European Skippers Organization (ESO)
 • Inland Navigation Europe (INE)

Markt & Economie

 • Banken: Rabobank, ABN Amro en ING
 • Nederlandse Vereniging van Banken

Werkgeversbelangen/onderwijs

 • Sociaal overleg tussen CAO partijen
 • Stichting CAO
 • Pensioenfonds voor de Rijn- en binnenvaart
 • Bedrijfstakcommissie STC
 • Binnenvaartraad CBR
 • Scheepvaart & Transportcollege (STC)
 • Maritieme Academie Holland
 • ROC Scalda
 • Berechja college
 • Hogeschool Inholland

Sociaal

Nautisch – technisch & Infrastructuur

 • Nautisch Technische Kommission (NTK)
 • Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR)
 • Werkgroep Binnenvaartbelangen Amsterdam (WBA)
 • Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM)
 • Overleg Techniek Nautiek Binnenvaart (OTNB)
 • Regulier overleg met de regionale secties van Rijkswaterstaat
 • Varen doe je samen (VDJS)
 • Centraal Overleg Vaarwegen (COV)
 • Zeeland Connect

Innovatie/voorlichting/telecom

 • Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB)
 • Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB)
 • Bureau Telematica Binnenvaart (BTB)
 • Connekt

Veiligheid & Gevaarlijke Stoffen

 • Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG)
 • Good Manufacturing Practices (GMP)
 • Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

(Regulier) overleg stakeholders

 • Ambtenaren Ministerie Infrastructuur en Milieu (IenM)
 • Directeurenoverleg Havenbedrijf Rotterdam
 • Directeurenoverleg Havenbedrijf Amsterdam
 • Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
 • Werkgroep binnenvaartbelangen Amsterdam (WBA)
 • Werkgroep binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR)