Markt & Economie

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseren leden zich naar eigen wens. Zo zijn er ledengroepen geformeerd waar leden uit dezelfde niche samen thema's oppakken die hen allemaal aangaan. Daarnaast zijn ook een aantal commissies in het leven geroepen. Deze kijken ledengroepoverstijgend naar de complete branche en inventariseren welke trends en actualiteiten aandacht en opvolging behoeven.

De Commissie Markt & Economie is een van de adviescommissies binnen BLN-Schuttevaer zoals opgenomen in het Huishoudelijk reglement. De verantwoordelijkheden taken en samenstelling zijn hierin vastgelegd.

Doel Commissie Markt & Economie:

Ondersteuning van het Algemeen Bestuur door het geven van adviezen over onderwerpen in het domein markt en economie.

Taken

 • Het geven van adviezen over door het Algemeen Bestuur gedane verzoeken.
 • Het geven van adviezen die op initiatief van de commissie onder de aandacht van het Algemeen Bestuur gebracht worden.

Samenstelling van de commissie.

 • Vaste leden
 • Een lid van het Algemeen Bestuur
 • Specialisten uit alle ledengroepen

Daarnaast kunnen voor specialistische onderwerpen waarvoor de kennis niet in huisis experts aan de commissie worden toegevoegd. De adviseur markt en economie kan als expert door de commissie geraadpleegd worden. De commissie kies uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Werkwijze

 • De commissie doet zelfstandig onderzoek om te komen tot een advies.
 • De commissie doet daarbij onderzoek bij relevante stakeholders.
 • De commissie kan een beroep doen op specialisten binnen de academische denktank van BLN-Schuttevaer.
 • Ondersteuning van het Algemeen Bestuur door het geven van adviezen over onderwerpen in het domein markt en economie.

Bestuur Commissie Markt & Economie

 • Henry Mooren (voorzitter)
 • Peter Schaberg (secretaris)
 • Jacco Theunisse
 • Jose Leeuwenstein
 • Michel Kleijn
 • Jeanine Brands

Uw contactpersoon voor deze commissie

Voor meer informatie over de commissie Markt & Economie neemt u contact op met onze beleidsadviseur Peter Schaberg via peterschaberg@bln.nl of telefoonnummer 078-7820565