Strategie

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseren leden zich naar eigen wens. Zo zijn er ledengroepen geformeerd waar leden uit dezelfde niche samen thema's oppakken die hen allemaal aangaan. Daarnaast is ook een aantal commissies in het leven geroepen. Deze kijken ledengroepoverstijgend naar de complete branche en inventariseren welke trends en actualiten aandacht en opvolging behoeven.

De commissie strategie fungeert als klankbordgroep voor het bestuur van Koninklijke BLN-Schuttevaer in termen van strategie. De commissie reflecteert en zet een krtisiche noot bij de bestaande strategie en komt zo nodig met alternatieve perspectieven/aandachtsgebieden/actiepunten. Daarnaast bewaakt de commissie de mogelijkheden voor leden om mede vorm te geven aan Koninklijke BLN-Schuttevaer. Om hier op de juiste manier invulling aan te geven is in de commissie een zo breed mogelijk palet van leden vertegenwoordigd.

Bestuur commissie Strategie

  • Wieger H. de Vries
  • Maurits van der Linde
  • Remco Pikaart
  • Jose Leeuwestein
  • Raymon Berkhout
  • Henk Schipper
  • Pierre Oom
  • Henk Wanders
  • Jan Suijkerbuik
  • Willy Kreusch

Uw contactpersoon voor deze commissie

Voor meer informatie over de commissie Strategie neemt u contact op met verenigingssecretaris Kelly van Toorenburg via kellyvantoorenburg@bln.nl of telefoonnummer 078-7820565