Gevaarlijke stoffen & ADN

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseren leden zich naar eigen wens. Zo zijn er ledengroepen geformeerd waar leden uit dezelfde niche samen thema's oppakken die hen allemaal aangaan. Daarnaast is ook een aantal commissies actief. Deze behandelen onderwerpen die ledengroep overstijgend zijn.

Een van de actieve commissies is de commissie Gevaarlijke stoffen & ADN, een gecombineerde commissie samen met het CBRB.
BLN-Schuttevaer en het CBRB trekken samen op via de Nederlandse overheid, Europees in de gezamenlijke EBU/ESO-commissie en we gaan ook samen naar het halfjaarlijkse ADN Safety Committee overleg in Genève.

Commissie Gevaarlijke stoffen & ADN

 • Francois Pruyn (voorzitter)
 • Ronald Versloot (vice-voorzitter)
 • Erwin Tijssen (secretaris)
 • René Overveld (vertegenwoordiger Genève en voorzitter EBU/ESO commissie gevaarlijke goederen)
 • Alain Devos (vertegenwoordiger Genève)
 • Ed Versluis
 • Sjaak Oudakker
 • Ron van Horne
 • Ton Wingelaar
 • Alex Wanders
 • Leo Creemers
 • Harald Buil
 • Marco van Oeveren
 • Marco Leijten
 • Leendert de Ruiter
 • Robert van Ee
 • Peter Gradussen
 • Tino Brasz
 • Jos Meijers
 • Dieter Van Gent

Uw contactpersoon voor deze commissie

Voor meer informatie over de commissie Gevaarlijke Stoffen & ADN neemt u contact op met onze beleidsadviseur Erwin Tijssen via erwintijssen@bln.nl of telefoonnummer 078-7820565