Ledengroepen

Als lid van Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft u de gelegenheid zitting te nemen in één van onze ledengroepen waarin gelijkgestemden met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die specifiek voor hen van belang zijn. De ledengroepen hebben enerzijds tot doel om kennis met elkaar te delen. Door van elkaar te leren helpen we elkaar stappen verder. Anderzijds worden ook vragen en ambities plenair besproken en waar mogelijk opgepakt. Het bestuur en het bureau van Koninklijke BLN-Schuttevaer zijn ondersteunend aan de ledengroepen en zorgen ervoor dat dat de agenda wordt uitgevoerd, de lobby wordt gevoerd en de woordvoering wordt geregeld. Koninklijke BLN-Schuttevaer kent de volgende ledengroepen: