Beunschepen

Binnen Koninklijke BLN-Schuttevaer organiseren leden zich naar eigen wens. Op aangeven van de leden zijn daarom ledengroepen geformeerd waarin men identiteitsgebonden onderwerpen met elkaar bespreekt, speerpunten bepaalt en acties ontplooit. Aangesloten leden ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar live tijdens bijeenkomsten en houden tussentijds contact over gezamenlijke onderwerpen via hun eigen forum.

Bestuur

Uw contactpersoon voor deze ledengroep.

Voor meer informatie over de ledengroep beunschepen neemt u contact op met Leny van Toorenburg via lenyvantoorenburg@bln.nl of telefoonnummer 078-7820565